OZE

Sukces Polenergii w aukcji OZE

Polenergia – największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna – wygrała aukcję dla dużych nowych elektrowni wiatrowych na lądzie oraz farm fotowoltaicznych. Trzy projekty otrzymają 15-letnie wsparcie części wolumenu produkcji co oznacza, że Grupa ma szansę zwiększyć moc rozwijanych projektów OZE o dodatkowe 100 MW. W ciągu najbliższych dwóch latach zainstalowane moce Polenergii w energetyce odnawialnej mogą zostać podwojone z obecnych 296 MW do 585 MW.

  • 100 MW łączna moc projektów OZE, które wygrały grudniową aukcję;
  • 188 GWh przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej projektów OZE, które wygrały grudniową aukcję;
  • 94 tyś. liczba gospodarstw domowych potencjalnie zasilanych czystą energią z projektów, które wygrały grudniową aukcję OZE;
  • 9 projektów w fazie budowy i rozwoju.

Największym projektem o mocy 45,2 MWp, który uzyskał wsparcie w ramach systemu aukcyjnego jest Farma Fotowoltaiczna Strzelino. Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie pomorskim na terenie gminy Słupsk i produkować będzie rocznie około 48 GWh czystej energii elektrycznej. Kolejny projekt to Farma Fotowoltaiczna Świebodzin, która zlokalizowana będzie w województwie lubuskim. Składać się będzie z 11 instalacji o łącznej mocy 10,5 MWp. Szacowana roczna produkcja wyniesie około 12 GWh. Projektem, który zapewnił sobie również wygraną w aukcji jest Farma Wiatrowa Grabowo położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim. Planowana jej moc to 44 MW, a przewidywana roczna produkcja czystej energii elektrycznej to 129 GWh.

Trzy nowe inwestycje, które wygrały grudniowe aukcje oraz sześć obecnie rozwijanych i budowanych projektów, w ciągu najbliższych 2 lat mają szanse zwiększyć odnawialne moce Polenergii do 585 MW. To dwa razy większa moc niż obecnie dysponuje Grupa w aktywach OZE. Kluczowe znaczenie dla realizacji wszystkich nowych projektów ma pozytywne nastawienie banków do rynku odnawialnej energii oraz samych klientów, którzy coraz częściej poszukują zeroemisyjnych źródeł energii. Jestem przekonany, że Polenergia jako pionier tworzący Nową Energetykę i skutecznie zmieniający polski rynek energetyczny, będzie w stanie sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów.

Dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii

***

Łączna moc nowych inwestycji Polenergii, które wygrały grudniową aukcję OZE wynosi 100 MW, a przewidywana roczna produkcja to 188 GWh. Odpowiada to zapotrzebowaniu na zeroemisyjną energię elektryczną 94 tys. gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektów FF Strzelino, FF Świebodzin, FW Grabowo oraz produkcji czystej energii z odnawialnych źródeł możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 177 tys. ton CO2, 167 ton SO2, 168 ton NOx, 59 ton CO oraz 11 ton pyłów.

Po podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej, rozpoczęcie budowy projektów, które wygrały grudniową aukcję może nastąpić w drugim kwartale 2022 r. Budowa potrwa do końca 2023 r. Ustawa OZE jasno określa, że projekty wiatrowe, które wygrają aukcję, są zobligowane do sprzedaży energii w ramach systemu aukcyjnego tj. po uzyskania koncesji w terminie 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, a projekty fotowoltaiczne w terminie 24 miesięcy. Ponadto uzyskanie wsparcia w ramach systemu aukcyjnego nie wpływa na możliwość sprzedaży energii do wybranego odbiorcy. Dlatego w ramach aukcji Polenergia zabezpieczyła wolumen odpowiadający około 35% generacji energii elektrycznej z nowych inwestycji. Cena zagwarantowana 15-letnią umową mieści się w przedziale od 139,64 PLN/MWh do 278,87 PLN/MWh.

Źródło: Polenergia

Działy

Reklama