OZE

Rozstrzygnięcie grudniowych aukcji OZE

Urząd Regulacji Energetyki opublikował wyniki ostatnich już w tym roku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Z 89 zgłoszonych ofert, aukcję wygrały 62. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia elektryczna to 139,64 zł/MWh, natomiast najwyższa wynosi 261,07 zł/MWh.

W ramach drugiej rundy tegorocznych aukcji, do sprzedaży przeznaczono nieco ponad 18,5 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 8,6 mld zł. W wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano blisko 14 TWh (75%) energii elektrycznej o wartości nieco ponad 3,2 mld zł (37,5%).

– Na 375 wszystkich zwycięskich ofert jedynie 14 dotyczy instalacji innych niż fotowoltaika. Te 14 ofert – czyli niespełna 4% – złożyły instalacje wiatrowe oraz hydroelektrownie – podsumowuje wyniki drugiej rundy tegorocznych aukcji Rafał Gawin, Prezes URE – Wyniki dodatkowych aukcji utrwalają trend ekspansji projektów fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym, świadczący o nadal niskiej dostępności projektów wiatrowych na polskim rynku, co jest spowodowane niesprzyjającym otoczeniem prawnym. Potwierdza to widoczne już w poprzednich latach spowolnienie rozwoju projektów wiatrowych na lądzie.

Konkurencja obniża ceny

Łączna ilość energii zaoferowanej przez wytwórców (13,9 TWh) stanowiła ponad 99% ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji, natomiast jej łączna wartość (ponad 3 mld zł) to 66% wartości określonej w ogłoszeniu. Taka proporcja – obserwowana w wynikach wszystkich trzech grudniowych aukcji – jest charakterystyczna dla systemu aukcyjnego i świadczy o działaniu konkurencji, która obniża oferowane w aukcjach ceny. A im większa konkurencja, tym niższe ceny. System aukcyjny – zgodnie ze swoimi założeniami – zapewnia konkurencyjność podmiotów przystępujących do aukcji, co przekłada się na maksymalnie korzystne ceny energii elektrycznej, a w konsekwencji ma wpływ na koszty energii elektrycznej oferowanej odbiorcom końcowym.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 320 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 250 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 139,64 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 207,85 zł/MWh w przypadku elektrowni fotowoltaicznych.

Dokładne wyniki aukcji dostępne na stronie URE.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Działy

Reklama