OZE

Cztery projekty fotowoltaiczne PGE wygrały aukcję OZE. Do końca 2023 r. powstaną instalacje PV o łącznej mocy ok 28 MW

Cztery projekty fotowoltaiczne PGE z województwa łódzkiego, podkarpackiego, opolskiego i podlaskiego wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Trzy z nich: PV Wola Jedlińska, PV Lesko 2 i PV Opole to małe instalacje o mocy do 1 MW. PV Augustynka to z kolei duża farma słoneczna o mocy 25 MW.

Wszystkie elektrownie zostaną uruchomione do końca 2023 r. Wykorzystane do ich budowy będą nowoczesne moduły fotowoltaiczne, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce. W ramach przedsięwzięcia, obok farm PV powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

To kolejny w tym roku sukces PGE Energia Odnawialna. W czerwcu dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych należących do spółki wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Przy finansowaniu inwestycji słonecznych nie będziemy się jednak ograniczać jedynie do systemu wsparcia. Farmy PV zamierzamy budować również w oparciu o długoterminowe kontrakty na sprzedaż energii elektrycznej (PPA). Pół roku temu podpisaliśmy w tej sprawie m.in. siedmioletnią umowę z PGE Polską Grupą Energetyczną, a kilka miesięcy temu nawiązaliśmy współpracę z Grupą Raben mówi Marcin Karlikowski, Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna.

Organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki aukcja skierowana była do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie. Zwycięzcami zostały podmioty, które zaoferowały cenę sprzedaży energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż 278,87 PLN/MWh – w przypadku instalacji do 1 MW i 261,07 PLN/MWh  – w przypadku projektów o większej mocy. W zamian otrzymały one gwarancję, że w ujęciu realnym cena ta nie zmieni się w całym piętnastoletnim okresie wsparcia. PGE Energia Odnawialna uzyskała dla PV Augustynka najlepsze finansowanie spośród wszystkich podmiotów startujących w aukcji na duże projekty słoneczne.

Według nowej strategii, Grupa Kapitałowa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. Ponadto w 2021 r. spółka uzyskała pozwolenie na budowę nowych projektów o łącznej mocy blisko 200 MW. W kolejnych latach ten proces jeszcze przyspieszy, co pozwoli PGE rokrocznie ogłaszać przetargi na 300-400 megawatów w fotowoltaice.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

Źródło: PGE Energia Odnawialna SA

Działy

Reklama