Elektroenergetyka

Minister Moskwa na Radzie ENVI: W Polsce transformacja nie może odbyć się kosztem obywateli

Przegląd pakietu „Fit for 55” oraz system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych to jedne z tematów poruszonych podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI) w Brukseli. W spotkaniu, które odbyło się 20 grudnia, udział wzięli Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Zdaniem minister Moskwy, w obliczu stale rosnących cen energii elektrycznej oraz cen uprawnień do emisji, należy jeszcze raz szczegółowo przeanalizować wszystkie elementy pakietu „Fit for 55” pod kątem ich wpływu na wzrost kosztów, zarówno energii, jak i innych produktów, które mogą mieć negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze.

– Polska nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, które będzie odbywało się kosztem najsłabszych obywateli. Od wielu lat konsekwentnie podkreślamy, iż transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków ekonomicznych w określonych regionach lub grupach społecznych – powiedziała.

Jak dodała szefowa resortu klimatu i środowiska, w ocenie Polski konieczne jest również podjęcie przez Radę i Komisję Europejską decyzji umożliwiających zahamowanie szybko rosnących cen na rynku ETS – zwłaszcza w kontekście rozpoczynającego się sezonu grzewczego.

– Tak ważna reforma, jeżeli chcemy żeby była solidarnie wdrażana, wymaga konsensusu i jednomyślności – zaznaczyła.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, wyjaśniła, że Polska popiera realizację ambitnego celu redukcyjnego, ale przy zachowaniu warunków umożliwiających przeprowadzenie transformacji w szeroko rozumiany sprawiedliwy sposób, gwarantujący też zabezpieczenie strategicznych interesów państw członkowskich.

– W tym kontekście zwłaszcza jedna inicjatywa budzi bardzo duże wątpliwości. Jest to wprowadzenie systemu handlu do sektorów transportu drogowego oraz budynków. Poza kosztami społecznymi, które w naszej ocenie będą znaczące, uważamy, że takie narzędzie będzie mało efektywne dla zapewnienia koniecznych redukcji, a jednocześnie może prowadzić do negatywnych konsekwencji społecznych – poinformowała.

– Dysfunkcjonalny, niezreformowany system ETS nie może zostać przeniesiony na inne branże tj. budownictwo i transport. Jeśli pakiet „Fit for 55” będzie zawierał rozwiązania odbywające się kosztem obywateli, to podejmiemy wszelkie działania prawne, by je zawetować – dodała.

Minister Moskwa spotkała się także z unijną Komisarz ds. Konkurencji Margrethe Vestager. Tematem rozmowy były monopolistyczne praktyki rosyjskiego dostawcy gazu, których celem jest pogłębienie obecnego kryzysu energetycznego.

– Główne huby w UE borykają się z poważnymi szokami cenowymi, gdzie ceny gazu wahają się nawet o 44% w ciągu jednego miesiąca. Tylko stanowcza i natychmiastowa reakcja UE oraz uruchomienie postępowania antymonopolowego przeciwko Gazpromowi może przywrócić prawidłowe funkcjonowanie rynku energii Zagraża to funkcjonowaniu unijnego rynku gazu i całej unijnej gospodarki – podkreśliła Minister Moskwa.

Na marginesie Rady UE ds. Środowiska minister Anna Moskwa spotkała się też z: Patrickiem Graichen, Sekretarzem Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Klimatu Niemiec, Aaronem Farrugia, Ministrem Środowiska Malty, Espenem Barthem Eide, Ministrem Klimatu i Środowiska Królestwa Norwegii oraz Steffi Lemke, Federalną Minister Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Reaktorów i Ochrony Praw Konsumenckich Niemiec. Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła, że zdaniem Polski możliwa jest realizacja ambitnej polityki klimatycznej przy jednoczesnym zabezpieczeniu kwestii społecznych, ale wymaga to również odpowiednich mechanizmów finansowych, służących zapobieganiu i ograniczaniu ubóstwa energetycznego w UE.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama