Elektroenergetyka

PSE S.A. opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2026

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), zgodnie z art. 38 ustawy, opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok 2026. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2026

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama