Paliwa dla energetyki

Nowa Instrukcja Terminalu LNG

GAZ-SYSTEM, właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, informuje o publikacji nowej Instrukcji Terminalu z dn. 2.12.2021 r., która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2022 r.

W związku z realizacją Programu Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz w celu optymalizacji wykorzystania zdolności Terminalu, GAZ-SYSTEM jako Operator tego Terminalu wprowadza do stosowania nową Instrukcję Terminalu.

Operator przeprowadził publiczne konsultacje w zakresie proponowanych zmian Instrukcji Terminalu. Operator przeanalizował zgłoszone uwagi i opracował ostateczną treść nowej Instrukcji Terminalu.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w miejsce Instrukcji Terminalu z dn. 31.10.2009 r. oraz Instrukcji Terminalu z dn. 23.03.2020 r. zostanie wprowadzona do stosowania nowa Instrukcja Terminalu z dn. 02.12.2021 r., jednolita dla wszystkich umów z Użytkownikami Terminalu oraz dla wszystkich potencjalnych nowych Użytkowników Terminalu. Wcześniejsze Instrukcje Terminalu przestają obowiązywać od dnia wejścia w życie nowej Instrukcji Terminalu z dn. 02.12.2021 r.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze pkt. 15.1.8 Instrukcji Terminalu z dn. 31.10.2009 r., Operator w dniu 17 grudnia 2021 r. opublikował na swojej stronie internetowej nową Instrukcję Terminalu z dn. 02.12.2021 r.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama