Paliwa dla energetyki

Porozumienie wodorowe podpisane w Sanoku

16 grudnia 2021. podpisano porozumienie o podjęciu prac dotyczących rozwoju inwestycji wodorowych w Sanoku. W uroczystości podpisania umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanok, Prezesem Hynfra, Prezesem Fibrain oraz prezesem Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wzięła udział Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Inicjatywa doskonale wpisuje się w aktualne trendy, gdzie przyjazne środowisku inwestycje są jednocześnie innowacyjne – mówiła Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 będziemy inwestować w źródła alternatywne, w tym wodór. Strategia wodorowa jest jednym z ważnych narzędzi do osiągnięcia neutralności klimatycznej – dodała Wiceminister.

Sanocki projekt zakładający m.in. modernizację systemu ciepłowniczego oraz budowę nowych odnawialnych oraz opartych na wodorze źródeł wytwarzania energii w mieście będzie jedną z pierwszych w kraju tego typu samorządowych inwestycji w dekarbonizację ciepła.

W wydarzeniu udział wzięli Tomasz Matuszewski – Burmistrz Miasta Sanoka, Tomoho Umeda – Prezes spółki Hynfra oraz Rafał Kalisz – Prezes spółki Fibrain.

Realizacja Projektu Wodorowego pozwoli stworzyć zaplecze do rozwijania innych projektów z wykorzystaniem technologii wodorowych, w tym budowę stacji tankowania wodoru na potrzeby projektów transportowych.

18 maja br. w Jasionce podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Doliny Wodorowej na Podkarpaciu. Miasto Sanok jest sygnatariuszem listu w tej sprawie. Realizacja Projektu Wodorowego w mieście pozwoli stworzyć zaplecze do rozwijania innych projektów z wykorzystaniem technologii wodorowych, w tym budowę stacji tankowania wodoru na potrzeby projektów transportowych.

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej (PSW) zakłada powstanie 5 Dolin Wodorowych. Do 2030 r. konieczne jest stworzenie warunków do uruchomienia instalacji do produkcji wodoru ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Głównym celem stworzenia „Podkarpackiej Doliny Wodorowej” jest wykorzystanie innowacyjnych pod względem gospodarczym i korzystnych pod względem ochrony środowiska technologii wodorowych. Jej powstanie pozwoli wykorzystać potencjał regionu w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Działy

Reklama