Paliwa dla energetyki

Hub wodorowy na Pomorzu

Ze względu na zmieniające się trendy na rynku odnawialnych źródeł energii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., zintensyfikował prace nad rozwojem technologii wodorowych. W porcie odbyła się konferencja poświęcona transformacji paliwowo-energetycznej, podczas której przedstawiona została koncepcja utworzenia hubu wodorowego – inicjatywy budowy regionalnej gospodarki nisko- i zeroemisyjnej opartej na wodorze i innych paliwach alternatywnych.

Podczas spotkania przedstawiciele terminali funkcjonujących na terenie Portu Gdynia, Urzędu Miasta Gdyni, dostawców paliw nisko- i zeroemisyjnych, dostawców technologii produkcji paliw alternatywnych oraz podmioty,  którzy w sposób bezpośredni lub pośredni będą uczestniczyć w tworzeniu łańcucha dostaw paliw ekologicznych,  omawiali kierunki rozwoju branży paliwowej. Zarząd Morskiego Portu Gdynia, działając z myśl idei „green port”, realizuje swoje założenia zgodnie z unijnymi celami klimatycznymi, tym samym działa na rzecz transformacji enegetycznej w Polsce, dążąc do budowy regionalnej gospodarki nisko- i zeroemisyjnej opartej na wodorze i innych paliwach alternatywnych.

Miejsce organizacji konferencji nie było przypadkowe – Port Gdynia jest bowiem jednym z czterech portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, ważnym węzłem transportowym i logistycznym, a także ogniwem transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk (w sieci bazowej TEN-T). Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. od dawna podejmuje działania służące zapewnieniu dostępności paliw niskoemisyjnych. W gdyńskim porcie możliwe jest bunkrowanie statków LNG, obecnie trwają starania w kierunku przygotowania warunków do zapewnienia dostępności wodoru. Proces bunkrowania paliwem LNG jednostek pływających w Porcie Gdynia, przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych produktów spalania paliw w porównaniu do tradycyjnego paliwa używanego w żegludze. Paliwo LNG z racji coraz większego dostępu staje się pomostem pomiędzy tradycyjnymi paliwami opartymi o ropę naftową, a docelowo rozwiązaniami zero-emisyjnymi.

– Jesteśmy elementem lokalnego ekosystemu, dlatego z troską o środowisko naturalne oraz o interesariuszy Portu Gdynia rozwijamy nasz system oraz wprowadzamy nowe rozwiązania w myśl idei #greenport – komentuje Jacek Sadaj, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Konferencja była okazją do rozpoczęcia współpracy podmiotów zainteresowanych dostępnością paliw alternatywnych w Porcie Gdynia. Dążenie do stworzenia w Gdyni portu bezemisyjnego wymaga bowiem decyzji o inwestowaniu w infrastrukturę bunkrowania paliw alternatywnych.

Transformacja paliwowo-energetyczna, o której wiele się do tej pory mówiło, staje się rzeczywistością i jest związana ze zmianami w zakresie świadomości, technologii i ekonomii. To, w jaki sposób transformacja zostanie dokonana, zależy w dużym stopniu od podmiotów uczestniczących w szerokim znaczeniu łańcucha dostaw. Stąd tak ważny jest wspólny dialog i budowa koncepcji w ramach interesariuszy transformacji.

Fot. GospodarkaMorska.pl

Źródło: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Działy

Reklama