Elektroenergetyka

Grupa Erste wspiera Zielony Zwrot TAURONA

TAURON pozyskał 500 mln zł kredytu od Grupy Erste. Środki te zostaną w całości przeznaczone na inwestycje ściśle związane z Zielonym Zwrotem TAURONA, w szczególności na zmianę miksu wytwórczego, tj. farmy wiatrowe oraz przemysłowe instalacje fotowoltaiczne.

Z puli tej finansowane będą mogły zostać także projekty z obszaru dystrybucji, zwiększające efektywność energetyczną, takie jak wdrażanie smart meeteringu, modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy LED oraz inwestycje z zakresu czystego transportu – przede wszystkim rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Termin spłaty zobowiązania to 5 lat od daty podpisania umowy.

 Inwestycje w odnawialne moce wytwórcze Grupy to priorytetowe zadania na najbliższą dekadę. Pozyskane właśnie środki pozwolą wzmocnić stabilność finansową i dynamicznie realizować nasze cele strategiczne – mówi Krzysztof Surma, Wiceprezes TAURON Polska Energia ds. Finansów.  Umowa daje również wyraźny sygnał dla inwestorów, że Grupa zamierza konsekwentnie realizować Zielony Zwrot, kładąc nacisk przede wszystkim na transformację swojego miksu wytwórczego w kierunku OZE – dodaje Wiceprezes TAURONA.

– To jedna z pierwszych umów kredytowych w regionie, zawierająca zapisy dotyczące unijnej taksonomii i jasno wskazująca zielone cele, na które mogą zostać wykorzystane pochodzące z niej środki. To kolejny dowód na zaangażowanie Grupy Erste w pomoc państwom Europy Środkowej i Wschodniej na ich drodze do dekarbonizacji, poprzez wspieranie przedsiębiorstw energetycznych w przechodzeniu na niskoemisyjne źródła energii i zwiększaniu efektywności energetycznej – mówi Ingo Bleier, Członek Zarządu Grupy Erste ds. Bankowości Korporacyjnej i Rynków.

Podpisane właśnie finansowanie to pierwsza bilateralnaumowa kredytowa zawarta przez TAURON z Grupą Erste . W październiku 2020 r. Bank był także współorganizatorem emisji obligacji TAURONA(przeprowadzonej w formacie ESG).

Od niemal trzech lat TAURON jako kluczowy podmiot na rynku energetycznym realizuje cele Zielonego Zwrotu TAURONA, który zakłada znaczące inwestycje w obszarze OZE. Do 2025 r. Grupa planuje dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

TAURON konsekwencje zabezpiecza swoją pozycję finansową, w szczególności w zakresie realizacji Zielonego Zwrotu. Umowa z Grupą Erste to kolejny, po zawartej w październiku br. umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnyminstrument zapewniający środki na inwestycje w obszarze dystrybucji i OZE.

Grupa Erste zatrudnia około 45 000 pracowników obsługując ponad 16 mln klientów w ponad 2100 oddziałach w 7 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja i Serbia). Jako wiodący dostawca usług finansowych we wschodniej części Unii Europejskiej, Grupa Erste angażuje się we wspieranie transformacji energetycznej w regionie. Czyni to również poprzez współpracę z firmami energetycznymi z Europy Środkowo-Wschodniej, pomagając im osiągać cele związane z transformacją energetyczną.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama