Elektroenergetyka

Mieszkańcy regionu bełchatowskiego widzą konieczność transformacji energetycznej energetycznej, ale boją się jej skutków

W Elektrowni Bełchatów wytwarzane jest 17% energii elektrycznej w Polsce. Kopalnia i Elektrownia Bełchatów wraz z lokalną centralą spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zatrudniają łącznie 8 tys. osób.

Ponadto, aż 39% dochodów własnych gmin powiatu bełchatowskiego objętych transformacją energetyczną pochodzi z opłat i podatków odprowadzanych przez PGE GiEK. Zgodnie z deklaracjami Polskiej Grupy Energetycznej, w 2036 r. nastąpi zamknięcie elektrowni, a do 2038 r. ma się zakończyć wydobycie węgla brunatnego w regionie. Niezbędny jest więc rozwój nowoczesnego przemysłu, w tym energetyki odnawialnej. Mieszkańcy regionu dostrzegają w transformacji energetycznej szanse, ale blisko 70% uważa, że transformacja energetyczna wpłynie negatywnie na sytuację ekonomiczną w regionie, a ponad 80% obawia się wzrostu bezrobocia – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Neutralność klimatyczna Bełchatowa. Przyszłość regionu po zamknięciu Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni oczami lokalnej społeczności”.

– Transformacja energetyczna stanowi duże wyzwanie dla Bełchatowa i okolic. Potwierdzają to nasze badania, z których wynika, że aż 67,9% mieszkańców jest zdania, że wpłynie ona negatywnie na sytuację ekonomiczną w regionie. Jednocześnie badani największe szanse upatrują w rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu, w tym przede wszystkim energetyki odnawialnej (43,3%). Według szacunków PIE nowe instalacje fotowoltaiczne mogą przyczynić się do powstania ok. 1700 nowych etatów i 2500 miejsc pracy w innych formach zatrudnienia. Aby podtrzymać rolę regionu bełchatowskiego jako centrum przemysłu energetycznego potrzebne są jednak długofalowe plany transformacyjne na większą skalę, uwzględniające dostępne środki krajowe i unijne oraz korzystające z dobrych praktyk, takich jak choćby rozpoczęta już transformacja zespołu elektrowni ZE PAK w regionie Konina. Bardzo istotne będzie także wykorzystanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, w tym sieci przesyłowych. Szansą na to byłaby budowa elektrowni jądrowej w Bełchatowie, którą popiera 44% badanych mieszkańców. Co ciekawe, więcej osób bo prawie 60%, pozytywnie ocenia plany budowy elektrowni jądrowej w kraju, ale niekoniecznie w regionie. To typowy efekt określany jako NIMB – Not in my backyard – mówi Adam Juszczak, Analityk Zespołu Energii i Klimatu w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mają w większości pozytywne opinie o odnawialnych źródłach energii. Tylko co dwudziesty ma negatywny stosunek do stosowania paneli fotowoltaicznych (5,3%), a rzadziej niż co dziesiąty wyraża się nieprzychylnie o rozwoju lądowych elektrowni wiatrowych (8,5%). Nieznacznie częściej badani negatywnie oceniają elektrownie gazowe (13,9%) i biogazownie (14,3%). Sześciu na dziesięciu mieszkańców powiatu bełchatowskiego ma pozytywne zdanie o elektrowniach jądrowych (58,5%).

Bełchatów potrzebuje nowej energii

Elektrownia Bełchatów jest największą w UE elektrownią zasilaną węglem brunatnym. W elektrowni i kopalni Bełchatów zatrudnionych jest prawie 8 tys. osób, co stanowi 19% całkowitego zatrudnienia w regionie. Wygaszanie przemysłu związanego z wydobyciem i wykorzystaniem węgla brunatnego musi iść w parze z dynamicznym rozwojem nowych branż, technologii i usług.

Szans rozwojowych można upatrywać w energetyce odnawialnej. Moc zainstalowana w fotowoltaice i energetyce wiatrowej w regionie bełchatowskim do 2030 r. ma zwiększyć się 14-krotnie. Dzięki rozbudowie instalacji fotowoltaicznych do 600 MW i elektrowni wiatrowych do 100 MW zatrudnienie znajdzie kilka tysięcy osób. Drugie tyle może zostać zatrudnionych przy ewentualnej budowie elektrowni jądrowej, jednak w dłuższej perspektywie na stałe zatrudnienie w elektrowni jądrowej mogłoby liczyć około tysiąca osób. Istotnym impulsem rozwojowym będzie także termomodernizacja budynków. Sektor ten wykazuje się najwyższą efektywnością alokacji środków inwestycyjnych
w kreowaniu miejsc pracy.

Rozwój technologiczny pomoże uporać się z problemami środowiskowymi

Wśród trzech największych problemów środowiskowych mieszkańcy powiatu bełchatowskiego najczęściej wskazują: wyczerpywanie się zasobów naturalnych, emisja zanieczyszczeń powietrza i nadmierna ilość odpadów. Wśród ogółu badanych mieszkańców Bełchatowa i okolic co czwarty (25%) uważa, że stan środowiska w powiecie jest zły bądź bardzo zły. Przeciwnego zdania jest 36 proc., a aż 39% pytanych miało neutralny stosunek do tej kwestii.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Działy

Reklama