Elektroenergetyka

Aukcja główna na 2026 r. została rozpoczęta

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2026 rozpoczęła się o godzinie 8:00. Pełny harmonogram aukcji głównej znajduje się pod adresem: www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2026.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama