News » Dynamiczny wzrost wyników Polenergii w trzecim kwartale 2021 r.

Dynamiczny wzrost wyników Polenergii w trzecim kwartale 2021 r.

25 lis 2021 Brak komentarzy Share 'Dynamiczny wzrost wyników Polenergii w trzecim kwartale 2021 r.' on Facebook Share 'Dynamiczny wzrost wyników Polenergii w trzecim kwartale 2021 r.' on Email Share 'Dynamiczny wzrost wyników Polenergii w trzecim kwartale 2021 r.' on Print Friendly

Po trzech kwartałach 2021 r. Polenergia – największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna – osiągnęła 1,933 mld PLN przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 45% r/r. Skorygowana EBITDA wzrosła o 41% r/r do ponad 282 mln PLN, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 73% r/r do blisko 149 mln PLN.

Trzeci kwartał 2021 r. stał pod znakiem znakomitych wyników Polenergii. Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 42% w stosunku do trzeciego kwartału ub. r., do ponad 720 mln PLN. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 95,1 mln PLN i był wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 79%. Polenergia wykazała w trzecim kwartale skorygowany zysk netto na poziomie 53,7 mln PLN, co oznacza wzrost aż o 218% w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 r. Skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła 56,1% i była o 27,4 p.p wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największy wpływ na poprawę EBITDA w trzecim kwartale miał przede wszystkim wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw oraz segmencie obrotu i sprzedaży w efekcie kontynuacji procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna zgodnie z postanowieniami umowy SLA.

Od stycznia do września 2021 roku Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 45% r/r do ponad 1,933 mld PLN. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 282,3 mln PLN i był wyższy o 41%, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 73% do blisko 149 mln PLN. Skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła w tym czasie 55,2% i była o 18,3 p.p. wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie ub. r.

Realizacja pięcioletniej Strategii Grupy przebiega bez istotnych zakłóceń. Rozpoczęcie eksploatacji FW Szymankowo zwiększyło moc zainstalowaną aktywnych farm wiatrowych Polenergii o 15% do 287 MW. W przypadku FW Dębsk o mocy 121 MW, która jest największą realizowaną inwestycją w historii spółki, trwają prace budowlane i montażowe. Obecnie zmontowanych jest już 12 z 55 turbin. Uzyskane zostały pozwolenie na podanie napięcia oraz tymczasowe pozwolenie na użytkowanie. Instalacja została zsynchronizowana z siecią operatora i rozpoczęła się testowa generacja z pierwszych turbin. Na FW Kostomłoty o mocy 27 MW trwają prace budowlane  i elektryczne. Wykonano już wszystkie dziewięć fundamentów oraz ułożono linie średniego napięcia. Planowane są dostawy i montaż głównych komponentów na stacji GPZ. Realizacja projektów fotowoltaicznych FF Sulechów II, FF Sulechów III oraz FF Buk o łącznej mocy 28 MWp przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonane zostały konstrukcje nośne pod panele fotowoltaiczne, instalacje niskiego napięcia oraz zamontowano stacje kontenerowe i inwertery. Trwają dostawy paneli. Zakończenie budowy farm fotowoltaicznych planowane jest na pierwszą połowę 2022 r.

– Cel Grupy Polenergia na najbliższe lata jest jasno określony i konsekwentnie realizowany. To 3000 MW mocy w morskich projektach wspólnie realizowanych z Equinor oraz ponad 500 MW mocy w zielonych inwestycjach na lądzie. Jako lider transformacji energetycznej w Polsce przygotowujemy się i będziemy gotowi do powrotu do dynamicznego rozwoju nowych projektów lądowych farm wiatrowych, gdy tylko odpowiednie regulacje zostaną zmienione. Z nadzieją wsłuchujemy się w zapowiedzi strony publicznej związane z liberalizacją zasady 10H. Gdy tylko zostaną one zrealizowane będziemy gotowi zwiększyć nasze portfolio projektów onshore w rozwoju o kolejne kilkaset MW. Będą to projekty, które dostarczą czystą, zeroemisyjną energię na rynek na konkurencyjnych warunkach – dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

W ostatnich kwartałach Grupa znacznie zwiększyła wolumeny sprzedaży do odbiorców przemysłowych i jednocześnie aktywnie pozyskuje kolejnych klientów na lata 2022-2024. Także aktywnie prowadzona jest sprzedaż energii odnawialnej do klientów końcowych przez spółkę Polenergia Sprzedaż. Zielona energia produkowana w aktywach wytwórczych Grupy sprzedawana jest w standardzie Energia 2051 poprzez stronę internetową oraz kanały telesprzedaży. Rozwijana jest też działalność w zakresie agregacji zewnętrznych wytwórców OZE. Przygotowywane są produkty krótko i długoterminowe dla segmentu niezależnych wytwórców OZE oraz odbiorców końcowych.

Polenergia jako pionier tworzący Nową Energetykę i skutecznie zmieniający polski rynek energetyczny, przystąpiła do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, którego nadrzędnym celem jest wsparcie rozwoju sektora oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Grupa przystąpiła także do porozumienia sektorowego dotyczącego rozwoju gospodarki wodorowej. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnej klimatycznie Europy” podpisała porozumienie, które pozwoli zdekarbonizować polski przemysł i transport.

Źródło: Polenergia SA

Wpis został opublikowany 25 lis 2021 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć