OZE

Towarowa Giełda Energii złożyła podpis pod „Porozumieniem o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”

23 listopada 2021 r. podpisano w Warszawie „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. 

Jednym z sygnatariuszy dokumentu była Towarowa Giełda Energii S.A.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji rządowej, świata nauki, inwestorów, podmiotów działających w sektorze biogazu i biometanu, organizacji z otoczenia biznesu, instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych. 

Podpisane porozumienie ma na celu intensyfikację działań na rzecz rozwoju rynku i powszechnego zastosowania biogazu oraz biometanu w gospodarce, a także maksymalizację tzw. local content, czyli wzmocnienie pozycji krajowych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw. Wczorajsza uroczystość była zwieńczeniem procesu zapoczątkowanego 13 października 2020 r., kiedy to z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. OZE podpisano „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”.

Ze strony administracji rządowej stronami „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu” zostali: Minister Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pełnomocnik Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Wśród podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem tego sektora, które złożyły podpis pod dokumentem, znalazła się także Towarowa Giełda Energii. Podczas uroczystości TGE reprezentowali Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych oraz Adam Młodkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

– Dostrzegamy konieczność wdrażania kolejnych rozwiązań wspomagających transformację energetyczną. Znalazło to wyraz chociażby w podpisanym 12 stycznia br. przez TGE oraz PGNiG porozumieniu o współpracy, którego celem jest wykorzystanie wspólnego doświadczenia i potencjału na rzecz utworzenia krajowego rynku biometanu. Jak widać, nie zamierzamy być więc jedynie entuzjastycznie nastawionym obserwatorem. Jako Giełda mamy doświadczenie i pełne zaplecze techniczne, aby zaoferować kompleksowe narzędzia
w zakresie organizacji obrotu zielonym paliwem
– zapewnił Piotr Listwoń.

– Przystępując jako strona do porozumienia sektorowego, chcemy zwrócić uwagę na fakt, że w zachodzących w Polsce i Europie zmianach systemowych kluczowa jest współpraca różnych środowisk oraz podmiotów, takich jak choćby ustawodawcy, operatorzy, instytucje finansowe. Niebagatelną rolę odgrywają także same giełdy. Podobnie jak dla energii czy gazu ziemnego, tak i dla paliw alternatywnych, zeroemisyjnych, należy stworzyć niezbędną infrastrukturę oraz warunki handlowe. A na to potrzeba czasu i odpowiednich regulacji. TGE jest na to gotowa i cieszymy się, że jako jeden z sygnatariuszy dokumentu możemy wnieść swój wkład w budowę nowego segmentu rynkowego – dodał Adam Młodkowski.

„Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu” jest kolejnym dokumentem, obok podpisanego 14 października br. „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, który wpłynie na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej oraz wpisuje się w strategię państwa dotyczącą wdrażania rozwiązań zmierzających do rozwoju sektora zielonych źródeł energii, wzmocnienia polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjności.

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama