News » AUTODESK: cyfrowy bliźniak w energetyce

AUTODESK: cyfrowy bliźniak w energetyce

28 Paź 2020 Możliwość komentowania AUTODESK: cyfrowy bliźniak w energetyce została wyłączona Share 'AUTODESK: cyfrowy bliźniak w energetyce' on Facebook Share 'AUTODESK: cyfrowy bliźniak w energetyce' on Email Share 'AUTODESK: cyfrowy bliźniak w energetyce' on Print Friendly

Choć artykuły na temat „cyfrowego bliźniaka” zwykle ilustrowane są przy pomocy fotografii jakiegoś obiektu – maszyny, samolotu, statku czy budynku – przenikającej się z rysunkiem szkieletowym lub inną wizualizacją reprezentującą jego cyfrową wersję, „cyfrowy bliźniak” to nie model 3D ani sztuczna inteligencja karmiona danymi z gęstej siatki czujników, lecz sposób kompleksowego zarządzania informacjami dotyczącymi danego obiektu – urządzenia, instalacji, budynku czy miasta. Jego istotą jest zebranie pewnych informacji początkowych o obiekcie (np. rysunków technicznych, dokumentacji produkcyjnej, listy materiałowej, numerów katalogowych części składowych, itp.), po czym aktualizowanie ich na bieżąco tak, żeby w możliwie pełny sposób odzwierciedlały zmiany obiektu rzeczywistego. W przypadku maszyn i urządzeń do „cyfrowego bliźniaka” powinny być dołączane informacje o ich wykorzystaniu, konserwacjach, wymianach części, realizowanych procedurach serwisowych czy naprawach itp. W ten sposób „cyfrowy bliźniak” staje się podstawowym, autorytatywnym źródłem informacji („single source of truth”) na temat opisywanego obiektu.

Więcej informacji na temat cyfrowego bliźniaka w sektorze energetyki będzie można poznać podczas eKonferencji Autodesk Day: Zarządzanie inwestycjami i infrastrukturą w sektorze energetycznym, która odbędzie się 26 listopada 2020 r.

 

 

 

 

Link do eKonferencji: https://autodeskday.pl/?utm_source=NowaEnergia&utm_medium=display&utm_campaign=kampania%20Energetyka

Jednak bliźniak bliźniakowi nierówny. W ramach tej samej ogólnej koncepcji można realizować różne poziomy doskonałości, automatyzacji i szczegółowości danych – podobnie, jak to ma miejsce w przypadku samochodów autonomicznych, w których najprostsza i dość powszechnie stosowana automatyka (Poziom 0) odpowiada za zapobieganie poślizgom (ABS) czy utrzymywanie stałej prędkości (tempomat), natomiast docelowa i najbardziej zaawansowana (Poziom 5) ma w przyszłości pozwolić na całkowicie automatyczne funkcjonowanie pojazdów, bez kierowcy, a nawet bez kierownicy.

Podobnie jest w przypadku „cyfrowych bliźniaków”, w których szczegółowość danych oraz sposób ich gromadzenia i przetwarzania zależy od potrzeb biznesowych oraz celu, w jakim się go buduje. Jeżeli firma chce wykorzystać tę koncepcję po prostu do usprawnienia i obniżenia kosztów zarządzania zasobami albo zwiększenia jakości obsługi klientów, wystarczą jej podstawowe dane, być może nawet wprowadzane ręcznie lub półautomatycznie przez obsługę. Z drugiej strony, jeżeli celem jest modelowanie zachowania danego obiektu i np. zapobieganie przyszłym awariom, potrzebne dane muszą być bardzo szczegółowe i gromadzone automatycznie, w czasie rzeczywistym, zgodnie z koncepcją Internetu Rzeczy, ponieważ ich ilość lawinowo rośnie.

Specyficzną odmianą koncepcji Cyfrowego Bliźniaka, cieszącą się szczególnym zainteresowaniem firm energetycznych jest BIM, czyli zarządzanie informacją o obiektach (ang. Building Information Management) oparte na inteligentnych modelach 3D, które jest wykorzystywane do projektowania i zarządzania budową elektrowni i innych obiektów energetycznych oraz zarządzania infrastrukturą – zwłaszcza w połączeniu z cyfrowymi mapami GIS. BIM ułatwia generowanie inteligentnych danych, które są dostępne w całym cyklu życia obiektu lub infrastruktury – od planowania, przez projektowanie i realizację, po eksploatację i konserwację. Podejście to zostało wykorzystane m.in. podczas budowy wodnej elektrowni w Senayan w centrum Dżakarty, stolicy Indonezji. Wykorzystanie dokumentacji w postaci cyfrowej, dostępnej bezpośrednio na placu budowy, a także modelowanie i wizualizacja z wykorzystaniem technik wirtualnej rzeczywistości zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji inwestycji, pozwoliły skutecznie skoordynować działania ekip wykonawczych z różnych branż realizujących poszczególne fragmenty inwestycji. W ten sposób ułatwiono rozwiązywanie pojawiających się podczas budowy problemów, wyeliminowano kosztowne błędy, ułatwiono koordynację prac na placu budowy i współpracę z projektantami, a także obniżono koszty i skrócono czas realizacji inwestycji w porównaniu z procesem tradycyjnym.

Pierwszym krokiem do wdrożenia koncepcji BIM czy innych form „cyfrowego bliźniaka” jest przeniesienie do postaci cyfrowej (lub przygotowanie od razu w postaci cyfrowej) całej dokumentacji projektowej i serwisowej obiektu i zgromadzenie jej w systemie cyfrowego zarządzania dokumentacją (PDM), takim jak Autodesk Vault. Dokumenty cyfrowe zwykle są przygotowane w takiej formie, że nadają się do wykorzystywania przez systemy informatyczne, w tym do automatycznego przeszukiwania i analizowania. Choć dziś cyfrowe projektowanie jest już regułą, wiele firm nadal częściowo korzysta ze starej dokumentacji papierowej, co także może być zautomatyzowane poprzez cyfrowe skatalogowanie jej i dodanie do systemu PDM.

Następnie system uzupełnia się o informacje z okresu budowy: wszelkie zmiany i modyfikacje, tak, żeby dokumentacja cyfrowa w pełni odzwierciedlała rzeczywisty stan obiektu. Możliwość kontroli wersji dokumentacji pozwala także na zarządzanie informacją z okresu eksploatacji. Na przykład udostępnienie użytkownikom końcowym edytowalnej dokumentacji oraz zapewnienie dostępu do systemu zarządzania pozwala rejestrować wszelkie istotne informacje dotyczące danego obiektu: usterki, naprawy, przeróbki, czynności konserwacyjne itp. Vault jest częścią oferowanego przez Autodesk systemu CDE (ang. Common Data Environment), który umożliwia także komunikację opartą na chmurze przez integrację z systemami do zarządzania realizacją inwestycji (np. Autodesk BIM 360) oraz zarządzania projektami w całym cyklu życia obiektu (np. Autodesk Fusion Lifecycle). Dostęp do niego jest możliwy z niemal każdego miejsca na świecie. Dzięki temu ułatwiona jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron: inwestora, projektantów, budowniczych, energetyków itp., bez względu na dzielącą ich odległość. Gromadzone w ten sposób dane stanowią dla wszystkich bezcenne źródło informacji, pozwalają lepiej zarządzać wszystkimi procesami i unikać kosztownych pomyłek.

Więcej informacji na temat wykorzystania metodyki BIM oraz zarządzania danymi w sektorze energetyki będzie można poznać podczas eKonferencji Autodesk Day: Zarządzanie inwestycjami i infrastrukturą w sektorze energetycznym, która odbędzie się 26 listopada 2020 r.

Rejestracja i zapisy: https://autodeskday.pl/?utm_source=NowaEnergia&utm_medium=display&utm_campaign=kampania%20Energetyka

Wpis został opublikowany 28 Paź 2020 w następujących kategoriach: News, Polecamy. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć