News » ENERGOSERWIS S.A. zbuduje w Lublinie elektrociepłownię zasilaną…

ENERGOSERWIS S.A. zbuduje w Lublinie elektrociepłownię zasilaną w całości biomasą

6 Lis 2020 Możliwość komentowania ENERGOSERWIS S.A. zbuduje w Lublinie elektrociepłownię zasilaną w całości biomasą została wyłączona Share 'ENERGOSERWIS S.A. zbuduje w Lublinie elektrociepłownię zasilaną w całości biomasą' on Facebook Share 'ENERGOSERWIS S.A. zbuduje w Lublinie elektrociepłownię zasilaną w całości biomasą' on Email Share 'ENERGOSERWIS S.A. zbuduje w Lublinie elektrociepłownię zasilaną w całości biomasą' on Print Friendly

Udział węgla w polskiej energetyce sukcesywnie się zmniejsza (w 2019 r. udział węgla kamiennego i brunatnego w wytwarzaniu energii elektrycznej wynosił 73,6%) i będzie z roku na rok nadal malał ze względów ekonomicznych. Stopniowa redukcja energetyki węglowej na rzecz OZE i gazu to trend, który będzie w najbliższej przyszłości tylko przybierał na sile – nie tylko z uwagi na coraz niższe koszty produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ale również ze względu na konieczność dostosowania do 2030 r. profilu polskiej energetyki do wymogów Unii Europejskiej.

Wycofywanie z eksploatacji starych kotłów węglowych bez zastępowania ich konstrukcjami nowszymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska naturalnego, jakkolwiek w pełni uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie, może doprowadzić do powstania tzw. luki węglowej, czyli deficytu związanego ze zmniejszeniem mocy elektrycznej i cieplnej po likwidacji kotłów opalanych paliwami konwencjonalnymi. Aby temu zapobiec, niezbędne są inwestycje polegające na zwiększeniu dywersyfikacji stosowanych w energetyce paliw.

Dzięki inwestycji w EC Megatem w ostatnim czasie Lublin dołączył do grona miast, które nie czekają biernie na „lukę węglową”. W efekcie podjętych przez Kierownictwo EC Megatem działań 19 grudnia 2019 r. podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu budowy bloku energetycznego zasilanego biomasą na terenie elektrociepłowni MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o., który będzie dostarczał ciepło dla mieszkańców wielu dzielnic Lublina. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 41 864 769,10 zł umożliwi podjęcie prac zmierzających do wybudowania przy ul. Mełgiewskiej 7-9 nowego bloku energetycznego zasilanego wyłącznie biomasą, co przełoży się na znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zapewni miastu większą stabilność energetyczną. Przewidywana redukcja emisji CO2 do atmosfery ma wynieść 116 053,70 ton w skali roku.

Do końca grudnia 2020 r. ma jeszcze trwać I etap prac projektowych związanych z inwestycją, a po ich sfinalizowaniu rozpoczną się fizyczne prace budowlane na terenie elektrociepłowni. Zgodnie z założeniami projektu nowy blok ma być w całości zasilany biomasą, a jego moc zainstalowana elektryczna będzie wynosić 12 MWe, natomiast moc osiągalna cieplna jest przewidywana na 40 MWt. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej w nowym bloku energetycznym to 90 000 MWh.

Aby zapewnić odpowiednią ilość ekologicznego paliwa dla powstającego bloku biomasowego, zostaną wybudowane place składowe na biomasę leśną i agro (oddzielne dla każdego typu stosowanej biomasy), a także zbiorczy przenośnik biomasy o długości 150 m. Na etapie transportu zrębki do zasobnika przykotłowego będzie następować selekcja opału, polegająca na eliminacji nadgabarytów i ewentualnych części metalowych, przy czym frakcja metalowa trafi do dedykowanych pojemników, a nadgabaryty do rozdrobnienia. Z zasobnika przykotłowego paliwo będzie pobierane za pomocą wygarniaczy ślimakowych, natomiast podawanie wsadu nastąpi ponad złożem. Co istotne z perspektywy ochrony środowiska, dostawy biomasy będą realizowane przede wszystkim za pośrednictwem transportu kolejowego i tylko w sytuacjach awaryjnych z wykorzystaniem transportu samochodowego.

Blok biomasowy zostanie wyposażony w turbinę przeciwprężną z upustem nieregulowanym i walczakowy kocioł fluidalny BFB. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym znamionowa ilość pary świeżej uzyskiwanej z kotła ma wynosić do 56 ton/h i mocy elektrycznej 12MWe.

Inwestycja zakłada także wybudowanie komina wolnostojącego stalowego o konstrukcji samonośnej o wysokości 60 m i średnicy 1,8 m, którego trwałość zakładana jest na co najmniej 20 lat. Dodatkowo w ramach inwestycji powstanie układ kondensacji spalin, w którym będą one doczyszczane i jednocześnie będzie odzyskiwane ciepło (ok. 6 MWt). W trakcie odzysku ciepła z wilgotnych spalin redukcji ulegnie zawartość pyłów lotnych, aerozoli, metali ciężkich oraz substancji kwaśnych (HCl oraz SO2). Komin będzie również wyposażony w nowoczesne urządzenia i systemy do kontroli oraz rejestracji emisji w trybie on-line.

Głównym wykonawcą prac związanych z budową nowego bloku energetycznego została lubelska firma ENERGOSERWIS S.A., mająca ogromne doświadczenie w realizacji różnego typu przedsięwzięć w formule „pod klucz”. ENERGOSERWIS S.A. dysponuje własnym zapleczem produkcyjnym i wyposażeniem, a także wykwalifikowanym personelem z szeroką wiedzą praktyczną, dzięki czemu jest w stanie zagwarantować realizację podjętych projektów na najwyższym poziomie jakościowym i w określonym przez inwestora terminie.

Źródło: ENERGOSERWIS S.A.

Wpis został opublikowany 6 Lis 2020 w następujących kategoriach: News, OZE, Polecamy. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć