News » Stabilizacja wyników Polenergii

Stabilizacja wyników Polenergii

6 Lis 2020 Możliwość komentowania Stabilizacja wyników Polenergii została wyłączona Share 'Stabilizacja wyników Polenergii' on Facebook Share 'Stabilizacja wyników Polenergii' on Email Share 'Stabilizacja wyników Polenergii' on Print Friendly

Po trzech kwartałach 2020 r. Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna osiągnęła blisko 1,33 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Skorygowana EBITDA wyniosła prawie 201 mln PLN, a skorygowany zysk netto blisko 86 mln PLN. Mimo trwającej pandemii COVID-19 Grupa utrzymała wyniki na poziomie zbliżonym do wyników z analogicznego okresu ub. r.

– 201 mln PLN skorygowanego wyniku EBITDA po trzech kwartałach 2020 r.;
– § 86 mln PLN skorygowanego zysku netto po trzech kwartałach 2020 r.;
– § 37% skorygowanej marży EBITDA po trzech kwartałach 2020 r. (bez segmentu obrotu i sprzedaży);
– § 34% produktywności brutto farm wiatrowych po trzech kwartałach 2020 r.;
– § 561 GWh rekordowej produkcji brutto energii segmentu lądowych farm wiatrowych;
– § 186 MW projektów lądowych farm wiatrowych w budowie;
– § 40 MW łączna moc projektów szykowanych do tegorocznych aukcji OZE.

Dziewięć miesięcy 2020 r. stało pod znakiem stabilizacji wyników Polenergii. Jakość aktywów Grupy oraz podjęte decyzje o zabezpieczaniu cen sprzedaży dla aktywów wytwórczych spowodowały, że pandemia COVID-19 nie miała jak dotąd istotnego wpływu na wyniki finansowe. Segment dystrybucji najbardziej narażony na bezpośredni wpływ skutków epidemii wykazuje stabilne wyniki. Rosnąca marża na dystrybucji energii elektrycznej kompensuje efekt spadku wolumenu o 10% względem analogicznego okresu r. ub. Ponadto spadek wyniku w segmencie gazu i czystych paliw związany z wygasaniem systemu wsparcia został częściowo skompensowany wyższym wynikiem segmentu farm wiatrowych oraz segmentu obrotu i sprzedaży.

– To, czego potrzebują teraz wszyscy w czasie trwającej pandemii, to stabilizacja i optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Nam taką stabilizację wyników w tym trudnym roku udało się osiągnąć, co należy uznać za sukces. Nie poprzestajemy jednak na tym i konsekwentnie realizujemy strategię Polenergii, która już przynosi efekty i podnosi wartość całej Grupy. Po raz pierwszy od wielu lat budujemy jednocześnie aż trzy farmy wiatrowe: w Szymankowie, Dębsku oraz Kostomłotach, o łącznej mocy 186 MW. Ich realizacja jest w pełni finansowo zabezpieczona. Inwestycje przebiegają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem bez istotnych opóźnień mimo tak dużego ryzyka związanego z pandemią. Optymistycznie patrzymy na tegoroczne aukcje OZE do których przygotowujemy portfel projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy 40 MW. Z nadzieją wsłuchujemy się w zapowiedzi strony publicznej związane z przyjęciem ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej oraz szybkiego przygotowania założeń strategii rozwoju gospodarki wodorowej – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Od początku 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 1,33 mld PLN i były niższe w porównaniu z ub. r. głównie z uwagi na niższe przychody w segmencie obrotu i sprzedaży skompensowane częściowo przez wyższe przychody w segmencie lądowych farm wiatrowych. Skorygowany wynik EBITDA po trzech kwartałach tego roku wyniósł 200,8 mln PLN i był wyższy o 0,4 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek wyniku EBITDA segmentu gazu i czystych paliw o 47 mln PLN został zrekompensowany wyższym o 35 mln PLN wynikiem EBITDA segmentu lądowych farm wiatrowych spowodowanym wyższymi wolumenami produkcji oraz wyższymi cenami sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej. Segment obrotu i sprzedaży, za sprawą konsekwentnego wdrażania nowej strategii
oraz wzrostu wyniku na handlu energią elektryczną z farm wiatrowych, przyczynił się do wzrostu skorygowanego wynik EBITDA o 11 mln PLN. Marża skorygowanego wyniku EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wyniosła 36,9%, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 4% r/r i osiągnął poziom 85,9 mln PLN.

Analizując tegoroczne wyniki Polenergii widać, że istotnym czynnikiem, który ma wpływ na stabilizację, jest segment lądowych farm wiatrowych oraz ceny sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej. Produkcja brutto tego segmentu osiągnęła rekordowy poziom 561 GWh, przy produktywności wynoszącej 34%. Prym wiodą w Grupie farmy wiatrowe w Mycielinie i Gawłowicach, które odpowiadają za około 45% produkcji całego segmentu, przy produktywności wynoszącej odpowiednio 44% i 39%.
Strategicznym projektem Polenergii realizowanym wspólnie z Equinor jest budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore mają warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3000 MW. Termin budowy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Pełnomocnik rządu ds. OZE poinformował, że wejście w życie ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej planowane jest jeszcze w tym roku.
Źródło: Polenergia SA

Wpis został opublikowany 6 Lis 2020 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć