Ochrona środowiska

JSW uznana za „Spółkę Świadomą Klimatycznie”

W drugiej edycji badania świadomości klimatycznej spółek z GPW „Corporate Climate Crisis Awareness Study”, przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska, sześć giełdowych przedsiębiorstw otrzymało tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie”. W tym gronie znalazła się Jastrzębska Spółka Węglowa. Oprócz JSW na liście znalazły się takie spółki jak: MOL, LPP, LUG, CCC oraz Orange Polska.

Badaniu podlegały raporty roczne wszystkich spółek giełdowych, podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za 2019 r. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, taki obowiązek miało 151 notowanych na GPW spółek. Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityki lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Spółka “świadoma klimatycznie” wie, jakie wyzwania wiążą się ze zmianą klimatu, ma odpowiednią politykę i strategię ograniczanie swojego wpływ na środowisko, a także starannie raportuje emisję gazów cieplarnianych. O “odpowiedzialności klimatycznej” można mówić dopiero, jeśli firma rzeczywiście ograniczy swój wpływ na środowisko i znajduje się na drodze do zredukowania emisji gazów cieplarnianych do zera.

Z badań wynika, że przeciętny wynik osiągnięty przez 151 badanych spółek wyniósł 1,87 na 10 możliwych do zdobycia punktów (wzrost z poziomu 1,03 pkt rok wcześniej), sześć spółek: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC i Orange Polska otrzymało tytuł Spółka Świadoma Klimatycznie po uzyskaniu wyników przekraczających 70% możliwych do uzyskania punktów, a najlepsza spółka osiągnęła 9,33 pkt (rok wcześniej było to 7,33 pkt). Aż  49 spółek nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu (rok wcześniej 0 pkt uzyskało 66 spółek), średni wynik spółek w badaniu raportów za 2019 r. wyniósł 1,87 pkt (na 10 możliwych do uzyskania) i był o 0,84 pkt wyższy niż przed rokiem.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Działy

Reklama