Ochrona środowiska

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o wyzwaniach wynikających z Porozumienia paryskiego

Wyzwania wynikające ze zobowiązań w zakresie realizacji Porozumienia paryskiego to kwestie, które poruszył Wiceminister Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas webinarium „Poland and the European Green Deal: In or Out?”. Spotkanie zostało zorganizowane 9 września 2020 r. przez Francuski Instytut Spraw Międzynarodowych (IFRI).

Jak zaznaczył podczas spotkania wiceminister, dążenie do celu jakim jest neutralność klimatyczna to wyzwanie dla wszystkich państw UE. Mimo różnych sposobów na realizację założeń zielonego ładu, państwa członkowskie powinny być zjednoczone w podejmowanych na rzecz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym aktywnościach. W tym kontekście należy wykorzystać możliwości oferowane przez dostępne technologie, takie jak energia jądrowa lub gaz. Jest to szczególnie ważne dla Polski, która z racji specyfiki miksu energetycznego startuje z innego punktu niż nasi europejscy partnerzy.

– Polska, jako jeden z pierwszych sygnatariuszy Porozumienia paryskiego, popiera inicjatywę zielonego ładu. Niemniej jednak, poziom wymaganych w Polsce inwestycji, wynosi około dwukrotności średniej europejskiej. Musimy więc mieć pewność, że dysponujemy niezbędnymi narzędziami do realizacji tego ambitnego celu – powiedział podczas webinarium Wiceminister Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Zdaniem wiceministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, szczególnie w dobie pandemii, która dotkliwie wpływa na gospodarki, konieczne jest opracowanie nowych instrumentów, w tym finansowych, które będą skutecznie wspierać przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu. W celu zapewnienia jak największej skuteczności polityk, fundusze powinny być przyznawane w pierwszej kolejności tym sektorom, regionom i państwom członkowskim, w których emisje są największe, a wyzwania związane z dostępem do kapitału są największe.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

 

Działy

Reklama