CSR w Energetyce

Ruszyła druga edycja programu PSE „WzMOCnij swoje otoczenie”

Ruszył nabór wniosków do II edycji inicjatywy społecznej „WzMOCnij swoje otoczenie”, która w tym roku – ze względu na pandemię koronawirusa – przyjęła formę całorocznego programu grantowego. Ze wsparcia skorzystać mogą wybrane gminy i ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl

PSE jako właściciel 14 692 km linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują projekty inwestycyjne. Do 70 z nich skierowana jest II edycja ogólnopolskiego programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Tegoroczny budżet na granty sięga ok. 1,6 mln zł.

Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Pomysły na projekty można zgłaszać do 30 listopada 2020 r. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, a realizacja przyznanych grantów powinna nastąpić do końca roku. Projekty można zgłaszać w pięciu kategoriach:

  • Zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz walki z koronawirusem
  • Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej
  • Oświata
  • Środowisko
  • Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Program jest skierowany do mieszkańców gmin, w których istnieje lub powstaje infrastruktura PSE. O grant w wysokości do 20 tys. zł mogą ubiegać się podmioty z 70 gmin z ośmiu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wykaz gmin znajduje się w regulaminie programu, dostępnym na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Zdecydowaliśmy się na zmianę formuły z konkursu na program, aby móc lepiej zareagować na potrzeby lokalnych społeczności w tym trudnym czasie. W zeszłym roku otrzymaliśmy 284 zgłoszenia, 88 z nich wybraliśmy do realizacji. Ich beneficjentami jest 110 tys. mieszkańców – mówi Ada Konczalska, Dyrektor Departamentu Komunikacji PSE. – Także w tym roku zależy nam, by projekty, które wesprzemy, wprowadzały pozytywne i trwałe zmiany w lokalnych społecznościach i jednocześnie służyły przez długie lata. Poprzez program „WzMOCnij swoje otoczenie” będziemy nadal przesyłać dobrą energię pomocy i społecznego zaangażowania, służąc mieszkańcom i sąsiadom naszych inwestycji – dodaje.

W zeszłym roku dzięki grantom przyznanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne powstały m.in. szlaki rowerowe i ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, zakupiono wyposażenie multimedialne umożliwiające organizację wirtualnych spacerów i wystaw, zorganizowano zajęcia z programowania czy remonty szkolnych pracowni fizyczno-chemicznych. Zwycięskie pomysły były wdrażane we współpracy z samorządami, mieszkańcami i lokalnymi organizacjami. Dzięki takiemu podejściu projekty będą mogły być rozwijane także w kolejnych latach.

Lista gmin zaproszonych do tegorocznej edycji, regulamin programu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama