Paliwa dla energetyki

Bilans złóż kopalin w Polsce wg stanu na koniec 2019 r. dostępny online

Najnowszy “Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce” jest już dostępny on-line. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) przedstawił w nim dane dotyczące złóż kopalin z 2019 r.
Bilans zawiera dane dotyczące 14 247 krajowych złóż kopalin. Informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe. Bilans jest dostępny TUTAJ.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Działy

Reklama