Paliwa dla energetyki

PGNiG odebrało setną dostawę LNG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przyjęło setny ładunek skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Jubileuszowa dostawa pochodziła z Kataru. Łącznie PGNiG sprowadziło do tej pory ok. 11 mld m3 LNG po regazyfikacji.

Metanowiec o nazwie Al Safliya dostarczył w piątek, 3 lipca 2020 r.,  ok. 90 tys. ton LNG od firmy Qatargas. Po regazyfikacji odpowiada to ok. 120 mln m3 gazu ziemnego.

W uroczystym odbiorze jubileuszowej dostawy udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz biznesu. Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odczytała list gratulacyjny od Prezydenta Andrzeja Dudy.

– Świnoujski gazoport współtworzy strukturę ładu gospodarczego w naszej części świata. Ładu, w którym pewny i niezakłócony dostęp do nośników energii, wzmacnia potencjał państw członkowskich UE oraz ich solidarną współpracę – napisał Prezydent Andrzej Duda.

Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, zwróciła uwagę na rolę dostaw LNG dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– Potrzebujemy jako kraj bezpieczeństwa energetycznego. Statek, którym przypłynęła setna dostawa gazu skroplonego do Polski, jest namacalnym dowodem wzrostu tego bezpieczeństwa. To dowód, że możemy wybić się na niepodległość energetyczną, być państwem nowoczesnym i suwerennym – powiedziała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

O roli LNG w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju i regionu mówił również Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Oddanie do użytkowania Terminalu LNG w Świnoujściu w 2016 r. pozwoliło realnie rozpocząć proces zmniejszania zależności Polski od dbającego o swój monopol rosyjskiego dostawcy. Dzięki inicjatywie i determinacji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego powstał projekt budowy gazoportu. Baltic Pipe oraz Korytarz Północ-Południe to kolejne elementy bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Te inwestycje pozwalają polskiemu rządowi realizować strategię suwerenności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw. Dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw gazu pozwoli Polsce pełnić wiodącą rolę w naszym regionie Europy, zwiększając bezpieczeństwo naszych sąsiadów i umożliwiając rozwój rynku w regionie Europy Środkowej. Dowodem jest dzisiejsza jubileuszowa dostawa LNG – powiedział Piotr Naimski.

– Zwiększenie udziału gazu w miksie energetycznym Polski to jeden ze sposobów na poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Gaz ziemny, jako paliwo niskoemisyjne, może odegrać bardzo istotną rolę w transformacji energetycznej, do czego staramy się teraz przekonać naszych partnerów w Unii Europejskiej podczas dyskusji o nowym rozdaniu środków unijnych. Wykorzystanie gazu to jeden z warunków koniecznych dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Rozwój infrastruktury gazowej, takiej jak ten terminal, jest możliwy między innymi dzięki Funduszom Europejskim – zaznaczył Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG, podkreślił rolę skroplonego gazu ziemnego w strategii Spółki.

– Import LNG jest jednym z filarów naszej strategii dywersyfikacyjnej, dzięki której wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Z roku na rok przypływa do naszego kraju coraz więcej LNG, a w kolejnych latach import ten wzrośnie jeszcze wyraźniej. Dlatego też zarezerwowaliśmy dodatkowe moce regazyfikacyjne terminalu w Świnoujściu, z którego operatorem współpraca układa się znakomicie, podobnie zresztą jak z naszymi partnerami handlowymi, od których kupujemy skroplony gaz – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG.

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Polskiego LNG z Grupy GAZ-SYSTEM, które jest właścicielem i operatorem terminalu w Świnoujściu.

– Dzisiejsza setna dostawa gazu skroplonego do Polski jest potwierdzeniem tego, że Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pełni bardzo ważną rolę w zakresie budowania konkurencyjnego rynku gazu. Od kilku lat obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania gazem LNG, dlatego rozbudowujemy przepustowość terminalu z obecnych 5 mld m3 do 8,3 mld m3 rocznie. Dzisiejszy jubileusz związany z setną dostawą nie byłby możliwy bez zaangażowania i profesjonalizmu pracowników terminalu, za co składam im serdeczne podziękowania – powiedział Krzysztof Jackowski, Wiceprezes GAZ-SYSTEM i Polskie LNG.

Pierwsze dwa ładunki, które trafiły do terminalu w Świnoujściu na przełomie 2015 i 2016 r., posłużyły do rozruchu technicznego instalacji. Odbiór pierwszej dostawy komercyjnej miał miejsce w czerwcu 2016 r. Od tamtego czasu z roku na rok liczba dostaw, a także ich wolumen systematycznie wzrastają. Wśród dotychczasowych stu dostaw 67 pochodziło z Kataru, 21 z USA, a 11 z Norwegii. W marcu 2020 r. jeden ładunek LNG przypłynął z Trynidadu i Tobago. W ciągu ponad czterech lat łączny wolumen sprowadzonego w ten sposób gazu ziemnego wyniósł ok. 11 mld m3.

Skroplony gaz ziemny ma też coraz wyraźniejszy udział w imporcie PGNiG. Jeszcze w 2016 r. stanowił ok. 8%, by w 2019 r. przekroczyć 23% przy jednoczesnym stopniowym zmniejszaniu udziału gazu z kierunku wschodniego.

W portfelu importowym PGNiG znajdują się obecnie kontrakty na zakup LNG od katarskiej firmy Qatargas oraz cztery kontrakty długoterminowe na zakup LNG produkowanego w terminalach zlokalizowanych w USA – zawarte z Cheniere Energy, Venture Global LNG i Port Arthur LNG. Kontrakt długoterminowy z Cheniere realizowany jest od lipca 2019 r., a realizacja kolejnych umów z partnerami z USA rozpocznie się w latach 2022-2024. PGNiG zawiera także transakcje tzw. spotowe dotyczące zakupu pojedynczych ładunków. Według obecnego portfela importowego LNG od 2024 r. PGNiG będzie rocznie dysponowało łącznie około 12 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama