Elektroenergetyka

15 lipca 2020 r. mija termin składania przez wybrane przedsiębiorstwa wytwórcze sprawozdania URE-EE za 2019 r.

Przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE do 15 lipca br. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2019 r. (URE-EE). Zobowiązanie to dotyczy jednak tylko wybranych podmiotów.

Sprawozdanie URE-EE obejmuje informacje ekonomiczno-finansowe dotyczące m.in.: całokształtu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, rodzajów prowadzonej działalności energetycznej, rodzajów paliw zużywanych do produkcji energii elektrycznej oraz działalności inwestycyjnej. Analiza prowadzona jest w ramach badań statystycznych statystyki publicznej.
Przed przystąpieniem do wypełniania Sprawozdania przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z objaśnieniami do formularza.

Sprawozdanie URE–EE za 2019 r. należy przesyłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

oraz pocztą elektroniczną na adres: sprawozdanie.ee@ure.gov.pl

Poniższe załączniki dostępne są w sekcji Biznes-Obowiązki sprawozdawcze-formularze-Energia elektryczna:

  1. Pismo Prezesa do koncesjonowanych przedsiębiorstw wytwórczych
  2. Formularz URE-EE.xls
  3. Objaśnienia do formularza URE-EE
  4. Lista przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do przesłania sprawozdania

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama