Elektroenergetyka

Dialog z rynkiem wykonawców realizujących inwestycje infrastrukturalne

25 czerwca odbyły się zorganizowane przez PSE konsultacje online z rynkiem wykonawców budowlanych. Spotkanie dotyczyło projektu postanowień przyszłych umów inwestycyjnych w zakresie waloryzacji wynagrodzeń oraz rekompensowania kosztów finansowania w przypadku wydłużenia czasu realizacji inwestycji z powodu braku wyłączeń. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób reprezentujących kilkanaście polskich i zagranicznych firm, które na zlecenie PSE wykonują zadania z zakresu rozbudowy i utrzymania infrastruktury przesyłowej.

Spotkanie odbyło się w formule dialogu. Eksperci reprezentujący PSE i wykonawców analizowali dobre krajowe i zagraniczne praktyki, które mogłyby znaleźć zastosowanie w umowach na wykonawstwo projektów inwestycyjnych, zlecanych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). Uczestnicy spotkania dzielili się również oczekiwaniami w zakresie przedstawionych przez PSE wstępnych planów zmian kontraktowych i wyzwań, przed którymi stoi branża budownictwa elektroenergetycznego.

Sesja była kontynuacją cyklu spotkań z rynkiem wykonawców. Ostatnie z nich odbyło się w grudniu 2019 r. i w jego efekcie wprowadzono oczekiwane przez wykonawców zmiany do umów, z których ostatnie miało miejsce w grudniu 2019 r., jak również dialogów technicznych, w ramach których konsultowane były projekty umów dla konkretnych zadań inwestycyjnych. Prowadzone dialogi doprowadziły do wdrożenia serii oczekiwanych przez rynek wykonawców zmian do stosowanych przez PSE umów.

Celem dialogu z rynkiem wykonawców jest profesjonalizacja procesu udzielania zamówień poprzez adaptację najlepszych praktyk oraz dbanie o transparentność i kreowanie konkurencyjności oraz równości podmiotów realizujących zadania dla PSE.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Działy

Reklama