Elektroenergetyka

Blisko 800 umów podpisanych w ramach POIiŚ 2014-2020 w sektorze energetycznym

Dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla sektora energetyka, zrealizowano szereg ważnych projektów na łączną kwotę 23,5 mld zł, z której ponad 10,6 mld zł to środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja tych projektów to konkretne korzyści dla obywateli, środowiska naturalnego i gospodarki.

Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dofinansowano dotychczas wiele projektów mających na celu: wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski, poprawę efektywności energetycznej, wsparcie systemów ciepłowniczych oraz wzrost ilości zielonej energii wytwarzanej z OZE.

1 490 km gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, 1 020 km elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 1 120 km sieci ciepłowniczych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych w ramach POIiŚ. Ponadto podpisano też umowy na modernizację energetyczną blisko 1 400 budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych.

Program dla którego Ministerstwo Klimatu pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej, realizowany jest we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Instytutem Nafty i Gazu PIB w Krakowie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zapraszamy do zapoznania się z mapą dotacji projektów zrealizowanych w ramach I i VII osi priorytetowych POIiŚ.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama