Ochrona środowiska

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 17 czerwca 2020 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).

Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 5 332 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 332 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był blisko 1,5-krotnie większy niż liczba EUA oferowana do sprzedaży w ramach aukcji. W aukcji uczestniczyło 19 podmiotów, a cena rozliczeniowa wyniosła 22,81 EUR/EUA. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 121 622 920 EUR.

W 2020 r. przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 141 067 500 polskich uprawnień EUA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2020 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2020 r., uwzględniającego kalkulację Komisji Europejskiej o liczbie uprawnień w obiegu z dnia 8 maja 2020 r.

Źródło: KOBIZE

Działy

Reklama