Ochrona środowiska

Nieformalna wideokonferencja Ministrów UE ds. Energii

Ożywienie gospodarcze w kontekście transformacji energetyki i Europejskiego Zielonego Ładu to główne tematy wideokonferencji Ministrów ds. Energii, która odbyła się 15 czerwca 2020 r. W spotkaniu nieformalnej Rady UE uczestniczyli Minister Klimatu Michał Kurtyka i Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W trakcie konferencji podkreślono, że epidemia COVID-19 uwidoczniła kluczową rolę sektora energii, w tym bezpieczeństwa energetycznego dla funkcjonowania gospodarki Polski i innych państw europejskich.

– W najbliższych latach sektor energii stanie przed szeregiem wyzwań post-COVID związanych m.in. z odbudową łańcuchów dostaw w celu prowadzenia inwestycji, mobilizacją środków finansowych, a niekiedy weryfikacją planów inwestycyjnych i akumulacji środków na kluczowe przedsięwzięcia. Istotne jest, aby decyzje inwestycyjne uwzględniały aspekt zielonej i niskoemisyjnej odbudowy gospodarczej” – powiedział Wiceminister Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Jak podkreślił, celem Polski jest przeprowadzenie transformacji energetycznej, która nie tylko zwiększy poszanowanie środowiska i klimatu, ale także da impuls gospodarce, pobudzi krajowy przemysł i wyzwoli innowacyjność, a przy tym będzie akceptowalna społecznie i zapewni sprawiedliwe warunki dla przemian w regionach najbardziej narażonych na obciążenia transformacyjne.

– W kontekście dążenia do realizacji celów UE na 2030 r., w najbliższych latach szczególnie istotne będą już rozpoczęte działania zapewniające rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwórczych i wzmocnienie elastyczności systemu energetycznego w dobie dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii – dodał Guibourgé-Czetwertyński.

Jak zaznaczył, szczególnie wobec kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19 konieczne jest zapewnienie odpowiednich inwestycji dla płynnego przejścia na czystą energię.

– W obliczu tak istotnych wyzwań inwestycyjnych, w celu sprawnego i sprawiedliwego przeprowadzenia transformacji, niezbędna jest także maksymalizacja wsparcia inwestycyjnego
z funduszy unijnych i innych mechanizmów pomocowych
– podsumował Wiceminister.

Źródło: Ministerstwo Klimatu 

Działy

Reklama