Ochrona środowiska

NFOŚiGW dofinansowuje do 50 tys. zł przygotowania unijnych wniosków LIFE dla NGO

Już tylko do 18 czerwca br. organizacje pozarządowe (NGO) mogą składać wnioski o dofinansowanie na przygotowanie wniosków LIFE w wysokości do 50 tys. zł. Dzięki nowemu narzędziu „Inkubator wniosków LIFE” NFOŚiGW wspiera beneficjentów w przygotowaniu wniosków. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprócz swojego zaangażowania jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE, zapewnia także dodatkowe wsparcie poprzez program priorytetowy „Współfinansowanie Programu LIFE”. Elementem wsparcia finansowego jest „Inkubator wniosków LIFE”, w ramach którego możliwe jest otrzymanie dofinansowania prac związanych z przygotowaniem projektu oraz wniosku LIFE do KE. Maksymalnie można uzyskać 50 tys. zł, ale nie więcej niż 1% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE, którego dotyczy wniosek. O te dodatkowe środki mogą, w ramach pilotażu nowego rozwiązania, ubiegać się organizacje pozarządowe – NGO.

Dofinansowanie w formie ryczałtu wypłacane będzie w czterech lub pięciu transzach, po osiągnięciu konkretnych etapów w procedurze przygotowywania i oceny wniosków, obowiązującej w Programie LIFE. Podział transz pomyślany został w taki sposób, by zapewnić środki w momencie, w którym są one najbardziej potrzebne w procesie przygotowywania projektu i wniosku aplikacyjnego.

Wsparcie przeznaczone jest dla dojrzałych organizacji pozarządowych, które mają potencjał na zrealizowanie złożonych projektów LIFE, stąd wymagania dotyczące sytuacji finansowej NGO oraz doświadczenia w realizacji dużych projektów. NGO, które nie spełniają tych wymogów zachęcamy do rozważenia możliwości bycia współbeneficjentem projektów LIFE. Narzędziem, które może w tym pomóc jest Find your partner for LIFE.

„Inkubator wniosków LIFE” jest jednym z czterech elementów oferty NFOŚiGW pn. „Inkubator LIFE”, który obejmuje także:

  • narzędzie elektroniczne – „eKonsultantLIFE”,
  • bazę podmiotów – „Find your partner for LIFE”,
  • wsparcie merytoryczne – „LIFE support”.

Więcej informacji na temat „Inkubatora” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce: Inkubator Wniosków LIFE, gdzie umieszczono także regulamin naboru, wzór umowy oraz załączniki wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski można składać elektronicznie do 18 czerwca 2020 r.  przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD): https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama