Ochrona środowiska

Współpraca AGH w Krakowie z Grupą Azoty

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Grupa Azoty S.A. zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy. Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych z ochroną klimatu.

Współpraca będzie polegać m.in. na inicjowaniu prac badawczo-rozwojowych i realizowaniu projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Strony ustaliły też, że będą wspólnie aplikować o środki zewnętrzne na prowadzone prace badawczo-rozwojowe. Ponadto porozumienie przewiduje organizację praktyk dla studentów AGH w Grupie Azoty, a także współpracę w zakresie dydaktyki.

– Obszarem współpracy, w którym widzimy szczególny potencjał, jest rozwijanie technologii zwiększających wydajność energetyczną naszych instalacji. Grupa Azoty co roku zużywa ogromne ilości energii elektrycznej i cieplnej, optymalizacja w tym obszarze pozwala nie tylko zmniejszać koszty, ale przede wszystkim jest działaniem korzystnym dla środowiska – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Grupy Azoty.

– Umowa z potentatem z branży chemicznej daje Akademii ogromne możliwości. Na tej współpracy skorzysta cała nasza społeczność. Zarówno kadra naukowa, która będzie wspólnie z ekspertami z Grupy Azoty realizować projekty, ale także studenci, którzy będą mogli odbywać praktyki w jednym z najbardziej innowacyjnych Cetrów Badawczo-Rozwojowych w tej części Polski – podkreślił prof. Jerzy Lis. Jest to pierwsza umowa z przemysłem, którą podpisał już jako Rektor elekt AGH.

– Badania i rozwój to jeden z kluczowych obszarów w strategii Grupy Azoty. Cieszymy się, że odpowiadając na oczekiwania wobec naszej branży i wyzwania stojące przed przemysłem chemicznym możemy korzystać ze współpracy z tak renomowaną uczelnią jak Akademia Górniczo-Hutnicza – powiedział Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Grupy Azoty.

AGH w Krakowie zawiera corocznie ponad 120 umów, listów intencyjnych oraz porozumień o współpracy z przemysłem, administracją i biznesem.

Źródło: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Działy

Reklama