News » Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

17 cze 2020 Możliwość komentowania Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020 została wyłączona

Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje już ósmą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku. Patronat honorowy nad raportem objęły następujące instytucje: Minister Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Związek Banków Polskich. Golden Partnerami tegorocznego raportu są Alseva, Corab oraz Sunrise Energy oraz : OZE-BIOMAR, ML System, EDP Renewables, Bruk-Bet Solar i Bank Ochrony Środowiska. Patronat medialny nad raportem został objęty przez: Alebank.pl, Gramwzielone.pl, Magazyn Fotowoltaika, CIRE.pl, TerazŚrodowisko.pl, Polski Instalator, Energia i Recykling oraz Biznes Alert.

Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji, co obrazuje dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i uplasowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej. Nowe moce w PV zainstalowane w Polsce stanowiły 5,5% przyrostu mocy w UE.

Według prognoz Polska w br. utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na 5. miejscu w Unii Europejskiej. IEO ocenia, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW. Prognozy IEO wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku stosunku do poprzedniego nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł.

Wobec niezwykłej szansy, ale tez nowych wyzwań sektor fotowoltaiczny organizuje się i przygotowuje ambitne plany działania, między innymi w zakresie rozwoju technologii. Polska posiada także znaczący potencjał przemysłowy w zakresie wytwarzania urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki. Polscy przedsiębiorcy z tego obszaru uczestniczą w Przemysłowym Panelu PV oraz inicjatywie „Solar Europe Now”, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw urządzeń dla fotowoltaiki oraz otwarcia rynku dla rozwiązań innowacyjnych, także w ramach Nowego Zielonego Ładu, którego ostateczny kształt wkrótce będzie dyskutowany.

Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE: Globalna pandemia uwidoczniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Szybki wzrost mocy w krajowym systemie energetycznym zwiększa zapotrzebowanie rynku na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych i powoduje zmniejszanie zależności od dostaw nowych technologii i komponentów z zagranicy. Konsorcjum firm produkcyjnych z branży PV, pod nazwą Przemysłowy Panel PV, ma za zadanie pomóc polskim przedsiębiorcom wejść w niszę europejskiego rynku fotowoltaiki i zająć znaczącą pozycję w łańcuchu dostaw, do tej pory zdominowanych przez dostawców azjatyckich. Wraz z polityką Zielonego Ładu, na rzecz odbudowy rynku PV w UE, rodzi się realna szansa na odbudowę krajowej produkcji komponentów wykorzystywanych przez branżę OZE. Mam nadzieję, że inicjatywa polskich firm z branży PV pozwoli na stworzenie w bliskiej przyszłości tysięcy nowych miejsc pracy i doprowadzi do wzrostu potencjału eksportowego. Cieszę, że jako Pełnomocnik Rządu ds. OZE mogę patronować temu przedsięwzięciu. Wierzę, że w krótkim czasie Polska może stać liderem branży PV w Europie. Ministerstwo Klimatu dba rozwój branży OZE w Polsce, zapewniając dobre otoczenie regulacyjne i wspierając takie inicjatywy, jak Przemysłowy Panel PV.

W 2019 r. najwięcej nowych mocy zainstalowano 640 MW w mikroinstalacjach, stanowiły ponad 70% całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice i co oznacza prawie trzykrotny wzrost r/r. Już w I kwartale 2020 przyłączono do sieci około 300 MW mikroinstalacji PV. Szybko przyśpiesza rozwój farm fotowoltaicznych. We wszystkich dotychczas przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty o łącznej mocy prawie 1700 MW. W tegorocznej aukcji wolumen dla fotowoltaiki jest przewidziany na ci najmniej 1500 MW. Dotychczas do eksploatacji zostało oddane ok. 370 MW w farmach PV. Oznacza to, że w latach 2021 i 2022 nastąpi boom inwestycyjny w sektorze farm PV, kiedy to projekty z trzech aukcji będą oddawane do eksploatacji. W latach 2022 i 2023 udział farm PV w całkowitej mocy zainstalowanej zrówna się z udziałem mikroinstalacji. Rynek PV zmieni się z typowo prosumenckiego, tak jak to ma miejsce obecnie na zrównoważony.

Pozytywne prognozy bezpośrednio potwierdzają także wiodące firmy z branży PV, które brały udział w badaniu rynku. Z analiz IEO wynika, że firmy nadal planują szybki rozwój, pomimo przejściowych trudności wywołanych pandemią. Najczęściej wskazywanym kierunkiem rozwoju było dalsze zwiększenie zatrudnienia – po tym jak na koniec 2019 r. zatrudnienie w branży sięgnęło 6 tys. etatów, aż 90% firm ponownie wyraziło chęć zwiększenia liczby miejsc pracy. 85% ankietowanych planuje dalsze zwiększenie zdolności wykonawczych. Spektakularne sukcesy branży nie powinien jednak prowadzić do przekonania, że fotowoltaika na gwarancje sukcesu na zawsze. Pierwszym okresem próby mogą być lata 2023-2024, gdy obecnie systemy wsparcia nie będą już działać.

Grzegorz Wiśniewski, Prezes IEO:

Fotowoltaika znacząco przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną. Jest nie tylko głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej, ale także w całej polskiej elektroenergetyce. Jako jedyna branża OZE była w stanie w latach 2019-2020 zmobilizować więcej kapitału na inwestycje niż cała energetyka konwencjonalna. Jest też w stanie pozyskać zaufanie polskich i zagranicznych inwestorów kapitałowych. Programami wsparcia ma zabezpieczony rozwój także w latach 2021-2022. Aby jednak zapewnić dalszy trwały rozwój, branża powinna szukać partnerstwa z rządem, współpracy na rzecz przyspieszenie wdrożenia dyrektyw i przygotowanie do szybkiej absorpcji nowych środków UE i ze wsparciem rządu wpisać się w nowe ramy polityki UE, z planem pełnego urynkowienia najpóźniej do 2025 roku oraz rozwoju innowacji i eksportu.

Raport jest dostępny do pobrania na stronie IEO https://ieo.pl/pl/raporty

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Wpis został opublikowany 17 cze 2020 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.