OZE

E-konferencja – Podsumowanie raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”

Rynek Fotowoltaiki w Polsce – stan obecny i kierunki rozwoju to główny temat konferencji prasowej on-line z udziałem wiceministra klimatu Ireneusza Zyski. Wydarzenie odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Według raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wiodące firmy z branży PV, które brały udział w badaniu rynku potwierdzają pozytywne prognozy rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Z analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że firmy nadal planują szybki rozwój, pomimo przejściowych trudności wywołanych pandemią.

„Globalna pandemia uwidoczniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Szybki wzrost mocy w krajowym systemie energetycznym zwiększa zapotrzebowanie rynku na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych i powoduje zmniejszanie zależności od dostaw nowych technologii i komponentów z zagranicy” – powiedział Wiceminister Klimatu Ireneusz Zyska.

 „Konsorcjum firm produkcyjnych z branży PV, pod nazwą Przemysłowy Panel PV, ma za zadanie pomóc polskim przedsiębiorcom wejść w niszę europejskiego rynku fotowoltaiki i zająć znaczącą pozycję w łańcuchu dostaw, do tej pory zdominowanych przez dostawców azjatyckich. Wraz z polityką Zielonego Ładu, na rzecz odbudowy rynku PV w UE, rodzi się realna szansa na odbudowę krajowej produkcji komponentów wykorzystywanych przez branżę OZE” – dodał Wiceminister.

Polski rynek fotowoltaiki rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w naszym kraju. Wynika to z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie oraz dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych, m.in. ulg podatkowych, czy programu „Mój Prąd”.

„Mam nadzieję, że inicjatywa polskich firm z branży PV pozwoli na stworzenie w bliskiej przyszłości tysięcy nowych miejsc pracy i doprowadzi do wzrostu potencjału eksportowego. Cieszę, że jako Pełnomocnik Rządu ds. OZE mogę patronować temu przedsięwzięciu. Wierzę, że w krótkim czasie Polska może stać liderem branży PV w Europie. Ministerstwo Klimatu dba rozwój branży OZE w Polsce, zapewniając dobre otoczenie regulacyjne i wspierając takie inicjatywy, jak Przemysłowy Panel PV” – podsumował wiceminister Zyska.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama