Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM przesłał 20,5 mld m3 gazu w ub. r.

Spółka podsumowała 2019 r. ilością ponad 20 mld m3 przesłanego paliwa. Poprzedni rekord zanotowano w 2017 r. i wyniósł 19,7 mld m3.

Ten znaczący wzrost został osiągnięty pomimo faktu, że dwie ostatnie zimy miały dość łagodny przebieg. Zwiększenie ilości przesyłu wynika przede wszystkim z rekordowego zainteresowania transportem gazu ziemnego na Ukrainę w ub. r. (ok. 1,3 mld m3).

Tendencja wzrostu ilości transportowanego paliwa utrzymuje się od powstania GAZ-SYSTEM w 2004 r. W pierwszym roku istnienia spółka przesłała 14,6 mld m3, by po 15 latach osiągnąć rekordowe 20,5 mld m3.

– Największy wzrost wolumenu nastąpił w ostatnich pięciu latach. W ubiegłym roku naszą siecią popłynęło o ponad 1/5 gazu więcej niż w 2015 – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM. – Obserwując aktualne trendy, należy spodziewać się zwiększenia ilości przesyłanego gazu w kolejnych latach, co będzie wynikać z transformacji sektora energetycznego, ciepłowniczego oraz procesu rozbudowy sieci gazowej w poszczególnych gminach w Polsce – dodał Zawartko.

Potwierdzeniem tych słów są podpisane umowy o przyłączenie do sieci z Elektrownią Dolna Odra (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 10 marca 2020 r.), Elektrociepłownią Czechnica (Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 28 lutego 2020 r.), Elektrownią Grudziądz (ENERGA Wytwarzanie S.A. 7 czerwca 2019 r.) i Ciepłownią Kawęczyn (PGNiG TERMIKA S.A. 5 grudnia 2019 r.). GAZ-SYSTEM podpisał także porozumienie dotyczące przyłączenia Elektrowni Kozienice (Enea Wytwarzanie – 11 lutego 2020 r.). Jesienią zeszłego roku w Warszawie została przyłączona do sieci gazowej EC Żerań (PGNiG Termika) oraz w Toruniu rozbudowane przyłączenie dla EC Toruń.

 

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama