Paliwa dla energetyki

Energia z odpadów. NFOŚiGW wspiera kolejny pomysł tarnowskiego MPEC-u

– Konsekwentnie wspieramy rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego w Tarnowie, który od wielu lat jest skutecznym narzędziem w walce ze smogiem w Małopolsce. Tym razem przeznaczymy ponad 165 mln zł na budowę instalacji kogeneracyjnej produkującej energię z odpadów – mówi Dominik Bąk, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tarnowska miejska sieć ciepłownicza, m.in. dzięki wsparciu Narodowego Funduszu, jest jednym z najnowocześniejszych systemów przesyłu i dystrybucji ciepła w Polsce – dodaje szef NFOŚiGW.

Nowe wyzwanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie pochłonie 200 mln zł i zapewni ok. 30% zapotrzebowania miasta na ciepło. Budowa eko-spalarni pre RDF (ang. Refused Derived Fuel) w Tarnowie zastąpi obecnie eksploatowane źródła węglowe. – Wykorzystanie ciepła z odpadów, tam gdzie istnieje infrastruktura pozwalająca na całoroczne pożytkowanie produkowanej energii cieplnej, wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym i stanowi niejako „domknięcie” systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wyjaśnia Dominik Bąk, Szef NFOŚiGW. Wydajność nowoczesnej inwestycji szacuje się na 40 tys. ton przetwarzanego paliwa odnawialnego rocznie (tzw. RDF) wytworzonego właśnie z lokalnych odpadów komunalnych.

Wykorzystanie śmieci będzie skutkować m.in. zmniejszeniem emisji pyłów oraz ograniczeniem masy składowanych na wysypiskach odpadów o ponad 34,5 tys. ton/r. Moc cieplna, jaką osiągnie instalacja wyniesie 20 MWt, natomiast moc elektryczna 3,5 MWe. Szacowana wielkość produkcji ciepła to ponad 297 tys. GJ/r., a energii elektrycznej – ok. 12 tys. MWh/r.

Projekt pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” będzie dofinansowany z programu NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami, Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”. MPEC S.A. w Tarnowie otrzyma 20 mln zł dotacji i ponad 145 mln niskooprocentowanej pożyczki. Umowę w tej sprawie podpisano pod koniec maja br.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie jest liderem przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. W 2006 r. spółka otrzymała Laur Ciepłownictwa, jako najlepsze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w kraju w kategorii do 1 mln GJ/r. Obecnie MPEC zaopatruje w ciepło ponad 80 tys. mieszkańców Tarnowa, Niedomic i Żabna oraz kilkadziesiąt dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych działających na terenie miasta Tarnowa i tym samym dostarcza ciepło systemowe do ogrzania ponad 2,1 mln m2 powierzchni.

Jednym z trzech akcjonariuszy spółki jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który posiada 39,3% udziałów. W latach 2000-2004 – w ramach wejścia kapitałowego – NFOŚiGW zainwestował 18 mln zł, które wywołały impuls rozwojowy spółki, a jego początkiem była kompleksowa przebudowa i modernizacja tarnowskiego systemu przesyłu ciepła.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama