Paliwa dla energetyki

Prezes URE zatwierdził nową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz metody kalkulacji opłat dla polskiego odcinka gazociągu Jamał – Europa

Nowe zasady wchodzą w życie 1 czerwca 2020 r. o godz. 06:00.

27 maja Prezes URE zatwierdził, na czas nieokreślony, nową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa. Decyzję regulator wydał po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System (OGP Gaz-System). Operator wcześniej – w marcu 2020 r. – poddał proponowane zmiany procedurze konsultacji społecznych.

Zmiany w instrukcji związane są przede wszystkim z dostosowaniem jej treści do grudniowej decyzji Prezesa URE, która ustaliła treść umowy o powierzenie obowiązków operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, jaka została zawarta pomiędzy spółkami OGP Gaz-System a SGT EuRoPol GAZ.

Zmienione także metody kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania

Prezes URE zatwierdził także, na czas nieokreślony, zmienioną metodę kalkulacji opłat związanych z neutralnością bilansowania. Metoda ta zawarta jest w dokumencie pn. „Mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych”. Proponowane zmiany, analogicznie jak w przypadku Instrukcji Ruchu, także były konsultowane przez OGP Gaz – System z rynkiem (na przełomie marca i kwietnia br.).

Zmiany w Mechanizmie zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących dotyczą przede wszystkim wysokości i rodzajów zabezpieczeń, które użytkownik sieci przesyłowej ma obowiązek ustanowić. Wprowadzono również zmiany dotyczące zasad weryfikacji przez OSP wysokości ustanowionego zabezpieczenia. W nowym Mechanizmie zostały również zawarte postanowienia dotyczące wysokości zabezpieczeń ustanawianych przez użytkownika, któremu Gaz-System zawiesił przydział zdolności.

Zmieniony Mechanizm zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących wchodzi w życie 1 czerwca 2020 r. Wyjątkiem jest punkt V.1.B. lit. c) Mechanizmu, którego wejście w życie zostało odroczone do 1 października 2020 r. Punkt ten dotyczy obowiązku ustanowienia minimalnego zabezpieczenia finansowego w wysokości 150 tys. zł.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama