Paliwa dla energetyki

PGNiG podpisało umowę na rezerwację dodatkowych mocy regazyfikacyjnych terminala LNG w Świnoujściu

Spółka Polskie LNG (Grupa GAZ-SYSTEM) podpisała z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA umowę na usługi regazyfikacji, które dostępne będą po zakończeniu rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Podpisanie umowy to ostatni etap tegorocznej procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 (tzw. Open Season), która miała umożliwić uczestnikom rynku paliw gazowych złożenie ofert na usługę regazyfikacji oraz usługi dodatkowe.

– Terminal LNG w Świnoujściu to miejsce o strategicznym znaczeniu na energetycznej i surowcowej mapie Polski. Jego funkcjonowanie w znacznym stopniu wpływa na uniezależnienie się Polski i krajów sąsiednich od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Dzisiejsze podpisanie umowy, która gwarantuje zarezerwowanie w 100% mocy regazyfikacyjnych Terminala, to doskonała wiadomość dla polskiej gospodarki, bowiem oznacza to wykonanie kolejnego kroku ku niezależności energetycznej państwa. To również zapewnienie stałych i niezakłóconych dostaw błękitnego paliwa dla polskich obywateli, którzy coraz chętniej z niego korzystają – podkreślił Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Niezwykle cieszy mnie fakt podpisania umowy na regazyfikację LNG. Dzięki niej mamy potwierdzenie, że za pośrednictwem rozbudowanego Terminalu w Świnoujściu, do naszej części Europy będzie trafiać zdecydowanie więcej niskoemisyjnego paliwa, w oparciu o konkurencyjne zasady. Pomoże to w kontynuacji działań na rzecz transformacji energetycznej naszej gospodarki – powiedział Michał Kurtyka, Minister Klimatu.

Terminal LNG jest istotnym elementem strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. Zapewnia możliwość importu surowca po konkurencyjnych cenach z niezależnych źródeł. Po podpisaniu dzisiejszej umowy Terminal ma  zarezerwowaną przepustowość handlową w 100%, zarówno w kontekście istniejących, jak i nowo udostępnianych mocy, co potwierdza konieczność jego rozbudowy – zaznaczył Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Terminal w Świnoujściu jest jednym z najlepiej wykorzystywanych obiektów tego typu w Europie. Wyniki tegorocznej procedury Open Season potwierdzają, że tak będzie także po jego rozbudowie – podkreślił Tomasz Stępień, Prezes Zarządu spółek Polskie LNG i GAZ SYSTEM.

Gaz skroplony to dla PGNiG nie tylko sposób na dywersyfikację importu oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i odbiorców gazu. LNG odgrywa bardzo ważną rolę w planach biznesowych PGNiG i jest narzędziem budowania silnej pozycji Spółki na rynku krajowym i zagranicznym. Już za miesiąc w terminalu w Świnoujściu zostanie odebrana setna, jubileuszowa dostawa gazu skroplonego. To świadczy o dynamice, z jaką PGNiG rozwija działalność w tym zakresie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie udana współpraca z Polskim LNG z Grupy GAZ-SYSTEM – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Zgodnie z zawartą umową przydzielona została:

  • Podstawowa Usługa Regazyfikacji w okresie od 2024 r. do 2038 r. – na poziomie 4.208.612 kWh/h w danym roku; co łącznie z obecnie zarezerwowaną mocą wyniesie około 8,3 mld m3 gazu rocznie (10 579 502 kWh/h)
  • Usługa Przejściowa Regazyfikacji w okresie 2022 r. – 2023 r. – na poziomie 1.592.724 kWh/h w danym roku,  co łącznie z obecnie zarezerwowaną mocą wyniesie około 6,2 mld m3 gazu rocznie (7 963 613 kWh/h)
  • Usługi Dodatkowe zgodne ze złożoną ofertą, zarezerwowane w latach, w których zamówiona została Podstawowa Usługa Regazyfikacji.

Usługi regazyfikacji będą świadczone w zakresie wynikającym z nowych zdolności Terminalu, które pojawią się wraz z tzw. małą (koniec 2021 r.) i dużą rozbudową (koniec 2023 r.).

Cały projekt rozbudowy Terminalu w Świnoujściu jest objęty dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII, DZIAŁANIE: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: „Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”.

Inwestycja składa się z czterech elementów:

  • zwiększenia mocy technicznej terminalu poprzez montaż dodatkowych regazyfikatorów SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser);
  • budowy trzeciego zbiornika, który zwiększy elastyczność pracy instalacji;
  • budowy nowego nabrzeża statkowego, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (ang. transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania (ta część realizowana jest w kooperacji z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście);
  • uruchomienia instalacji przeładunkowej LNG na kolej, która rozszerzy zakres świadczonych usług o możliwość załadunku LNG na kontenery ISO i cysterny kolejowe.

PGNiG SA rezerwuje obecnie 100% mocy regazyfikacyjnych terminala w Świnoujściu, które wynoszą 5 mld m3 rocznie. Decyzja o rezerwacji dodatkowych mocy regazyfikacyjnych ma związek z dynamicznie rosnącą aktywnością Spółki na rynku gazu skroplonego. W ub. r. PGNiG sprowadziło 3,43 mld m3 skroplonego gazu ziemnego (po regazyfikacji) – o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu udział LNG w portfelu importowym PGNiG przekroczył 23% i był wyższy niż rok wcześniej o 3 punkty procentowe. Tylko w I kwartale tego roku wolumen dostaw LNG dla PGNiG wyniósł 0,98 mld m3 po regazyfikacji, co oznacza wzrost o 34% rok do roku. Spółka odbiera coraz więcej ładunków spotowych, a także zwiększa wolumen LNG w związku z podpisanymi umowami długoterminowymi na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama