OZE

Energia wiatrowa kluczem do uzdrowienia gospodarek

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) przyłącza się do inicjatywy Global Wind Energy Council (GWEC). Jej celem jest zmotywowanie rządów poszczególnych krajów na świecie do postawienia rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w centrum planów ożywienia gospodarczego w związku z kryzysem spowodowanym przez pandemię COVID-19.

GWEC wskazuje na energię wiatrową jako na jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie. Globalne inwestycje w tym sektorze w latach 2015-2019 kosztowały ponad 652 mld USD. Przy założeniu dalszego wzrostu mocy zainstalowanych na świecie do poziomu powyżej 2 TW w perspektywie 2030 r., wokół energetyki wiatrowej mogłoby powstać prawie 4 mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, co oznacza potrojenie zatrudnienia w sektorze wobec 2018 r. Z kolei inwestycje wynikające z owego przyrostu sięgnęłyby 207 mld USD rocznie, czyli łącznie ponad 2 biliony USD.

Inwestycje w energię wiatrową i inne odnawialne źródła energii są niezbędne do zbudowania budować bardziej odpornej na kryzysy i zrównoważonej gospodarki. Jak zauważa GWEC, takie inwestycje zapewnią krajom i obywatelom energię po przystępnej cenie, zwiększą bezpieczeństwo energetyczne i
obniża emisję dwutlenku węgla.

GWEC wzywa rządy poszczególnych krajów na całym świecie, a także organów międzyrządowych i globalnych instytucji finansowych do umieszczenia energii wiatrowej w centrum planów naprawy gospodarczej. Zwłaszcza, że do tej pory państwa przeznaczyły łącznie ponad 10 bilionów USD na pakiety pomocowe dla przedsiębiorstw i obywateli.

– Budzący się do życia przemysł i sektor usług będą potrzebowały taniej energii z wiatru. W Polsce wytwarzanie prądu w farmach wiatrowych na lądzie jest najbardziej konkurencyjne cenowo spośród wszystkich technologii. Dlatego decydenci powinni odblokować potencjał nowych inwestycji wiatrowych poprzez zniesienie zasady odległościowej. Nowe farmy wiatrowe, stawiane z poszanowaniem środowiska naturalnego i w zgodzie z wolą społeczności lokalnych przyniosą wielowymiarowe korzyści gospodarcze: 70-80 mld zł z bezpośrednich inwestycji i wzrost zatrudnienia wokół sektora do 42 tys. osób – zauważa Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Pod oświadczeniem GWEC oprócz PSEW podpisały się największe korporacje z branży wiatrowej m. in. Vestas, Siemens Gamesa, Iberdrola, Mingyang Smart Energy, MHI Vestas, Acciona, Nordex, ReNew Power, EDPR, ZF, Orsted, Goldwind, Envision, a także inne stowarzyszenia wiatrowe, w tym WindEurope, American Wind Energy Association (AWEA), Chinese Wind Energy Association (CWEA), Brazilian Wind Energy Association (ABEEolica), Mexican Wind Energy Association (AMDEE), RES4Africa, South African Wind Energy Association (SAWEA), Japan Wind Energy Power Association (JWPA).

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Działy

Reklama