OZE

Elektrownie OZE Grupy Energa – Elektrownia Wodna Kępka

Energa przedstawia przegląd wszystkich zarządzanych elektrowni OZE. Odnawialne źródła energii są wpisane w strategię Grupy Energa na lata 2016-2025. Energa jest na tym polu liderem w skali kraju. Na początku 2020 ponad 30% miksu wytwórczego koncernu stanowi energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych.

Energa jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni to 444 MW. Spółka nadal rozbudowuje instalacje wiatrowe na lądzie, prowadzi projekty fotowoltaiczne, oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych na morzu, tzw. offshore. W kwietniu 2019 r. rozpoczęto prace przy budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW. Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na II kwartał 2020 r.

Historia:

Elektrownia Wodna Kępka (obecnie woj. pomorskie), została wybudowana i uruchomiona na rzece Wieprzy w 1911 r. Po wojnie w 1945 r. urządzenia elektrowni zostały zdemontowane przez wojska sowieckie i wywiezione na wschód. Przez długi okres nie podjęto decyzji o jej odbudowie. Dopiero w 1995 r. Zakład Energetyczny Słupsk przygotował projekt jej ponownego uruchomienia. Prace podjęto w 1996 r., a po następnych dwóch latach zmodernizowana elektrownia wznowiła produkcję energii elektrycznej.

W elektrowni zainstalowano dwie turbiny Typu Kaplan-1550 w układzie pionowym, z podwójną hydrauliczną regulacją łopat wirnika i łopat kierowniczych. Turbina jest sprzęgnięta z generatorem za pośrednictwem przekładni zębatej PWT 4,62-1,3. Funkcję sterowania turbiną wykonuje regulator elektrohydrauliczny RTKS – 2. Na kratach wlotowych zespołu hydrotechnicznego zainstalowano urządzenia czyszczące je z zanieczyszczeń. Praca elektrowni jest bezobsługowa (dyżur w EW Kępice).

Elektrownie wodne są ważnym elementem w łańcuchu wytwarzania energii elektrycznej w Grupie Energa. Są stale modernizowane i remontowane, przez co ich skuteczność energetyczna utrzymywana jest na bardzo wysokim poziomie.

Dane techniczne:

  • Powierzchnia zlewni [km2] 804,6
  • Średni opad roczny [mm] 750
  • Powierzchnia zbiornika [ha] 21,4
  • Pojemność zbiornika [m3 w tys.] 280
  • Spad [m] 4,2
  • Średnia woda roczna Qm [m3/sek.] 8,24
  • Wyposażenie elektrowni:
  • 2 turbiny o mocy zainstalowanej 520 kW,
  • Spad instalowany 4,2 m,
  • Przełyk jednej turbiny 7,5 :- 4,5 m3/sek.,

Źródło: Grupa Energa

Działy

Reklama