Technologie

Rozszerzona rzeczywistość wkracza do elektrowni TAURONA

Okulary do wirtualnej rzeczywistości mają pomóc w prowadzeniu prac w elektrowniach TAURONA. Dzięki tej technologii pracownicy będą mieli natychmiastowy dostęp do takich informacji, jak instrukcje, schematy, obrazy, hologramy czy nagrania wideo oraz rzut na obsługiwany obiekt. Dzięki temu energetycy będą mogli szybciej i bezpieczniej przeprowadzać zlecone im prace.

Jest to pierwsza próba wprowadzenia takiego rozwiązania w polskich elektrowniach. Testy w warunkach rzeczywistej pracy jednostek energetycznych rozpoczną się jeszcze w tym roku.

 Innowacyjność w energetyce umożliwia postęp technologiczny, a tym samym wpływa na rynek i zwiększa potencjał produkcyjny – mówi Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – Grupa TAURON to lider innowacyjności wśród krajowych spółek energetycznych, wiele razy to udowadnialiśmy, ale nie spoczywamy na laurach. Ciągle szukamy rozwiązań, które dodatkowo pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, bo to szczególnie istotne w momencie, w którym mierzymy się z pandemią. Rozszerzona rzeczywistość „Augmented Reality” (AR) daje takie możliwości – dodaje Grzegorczyk.

Rozwiązanie to wpisuje się w koncepcję Przemysłu 4.0 (Industry 4.0), która łączy technologię i nowe sposoby pracy oraz definiuje rolę ludzi w przemyśle. W myśl tej koncepcji: ludzie, maszyny oraz systemy IT mogą automatycznie wymieniać się informacjami w toku poszczególnych procesów w danym obszarze.

Technologia jutra

TAURON podjął współpracę z firmą APZUMI, aby przygotować dedykowane rozwiązania wykorzystujące innowacyjne technologie w aplikacjach, które będą wspierały pracowników podczas ich codziennej pracy.

Okulary AR pozwalają nakładać dodatkowe informacje (np. instrukcje, schematy, obrazy, hologramy czy nagrania wideo) na widok rzeczywistego otoczenia pracownika, dając mu jednocześnie możliwość współdziałania z nim. Dodatkowo, pracownik może mieć dostęp do wybranej dokumentacji technicznej bezpośrednio przy analizowanym urządzeniu.

Możliwość zdalnej współpracy i wykorzystywania fachowej wiedzy na odległość jest szczególnie ważna w obecnej sytuacji epidemicznej. Wprowadzone w całym kraju ograniczenia i środki prewencyjne zredukowały możliwości przemieszczania się pracowników i zmniejszyły dostępność do szerokiego grona wykwalifikowanych specjalistów, również tych z zagranicy. Innowacyjne techniki, takie jak technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR), pozwalają na aktywną i realną opiekę nad instalacjami oraz urządzeniami technicznymi, pomimo obowiązujących obostrzeń i ograniczeń.

– Technologia AR w TAURON Wytwarzanie przyczyni się do poprawy efektywności pracowników, zoptymalizuje wykonywane przez nich czynności oraz sprawi, że ich wiedza i kompetencje będą lepiej wykorzystywane. Pozwoli również zwiększyć ergonomię prowadzonych prac (np. poprzez uzyskanie efektu wolnych rąk), poprawi ich jakość i bezpieczeństwo – to ostatnie poprzez asystę, czyli wirtualną obecność na miejscu osoby o większej wiedzy i doświadczeniu – mówi Wojciech Przepadło, Wiceprezes Zarządu TAURON Wytwarzanie.

Rozszerzona rzeczywistość pomoże niwelować lukę kompetencyjną, a także – zastosowana w szkoleniach i dydaktyce – zapewni wymianę wiedzy międzypokoleniowej.

TAURON Wytwarzanie analizuje również możliwości podmiotów oferujących w swoich portfolio, jak i wykorzystujących w praktyce AR pod kątem zastosowania tych innowacyjnych technik przy realizacji wybranych umów serwisowych. Chodzi o skrócenie czasu przekazywania informacji o danym zdarzeniu (anomalii, usterce, uszkodzeniu, awarii) przez pracowników wykonujących czynności eksploatacyjne lub remontowe, a także o skrócenie czasu na usunięcie wybranych usterek i uszkodzeń dzięki zdalnemu wsparciu pracowników spółki przez firmę serwisującą daną instalację czy obiekt. Wpisuje się to w główną myśl przyświecającą wykorzystaniu AR w TAURONIE, czyli: „widzę – reaguję optymalnie”.

TAURON ma już doświadczenie w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań, np. niedawno wdrożono modele predykcyjne, które służą do wykrywania anomalii i przewidywania awarii w bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie.

Strategia Grupy TAURON zakłada szerokie wykorzystanie innowacyjnych technologii, m.in. w celu zmniejszenia liczby awarii i zapewnienia bezpieczeństwa technicznego pracownikom, maszynom i urządzeniom. Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości wspiera inteligentne zarządzanie eksploatacją, ukierunkowane na zwiększenie szybkości działań oraz podejmowanie świadomych decyzji.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama