Technologie

Minister Marek Zagórski pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Premier Mateusz Morawiecki 27 kwietnia 2020 r. powołał ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa koordynuje działania i realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do jego zadań należą m. in.:

  1. analiza i ocena funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na podstawie zagregowanych danych i wskaźników opracowanych z udziałem organów administracji publicznej, organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, krajowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa: CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV,
  2. nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem zagregowanych danych i wskaźników opracowanych z udziałem organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV,
  3. upowszechnianie nowych rozwiązań i inicjowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym,
  4. inicjowanie krajowych ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  5. wydawanie rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania na wniosek krajowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa CSIRT.

Do zadań pełnomocnika – wykonywanych w porozumieniu z właściwymi ministrami – należą również:

  1. współpraca w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi,
  2. podejmowanie działań mających na celu wspieranie badań naukowych i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  3. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Działy

Reklama