Technologie

PGNiG Ventures przedstawia spółki, które zaprezentują się podczas pierwszego Pitch Day

W trwającym naborze inwestycyjnym prowadzonym przez PGNiG Ventures wpłynęło już 47 zgłoszeń, z czego etap preselekcji przeszło 17 z nich. Pięć projektów jest na etapie pogłębionej analizy merytorycznej. Każdy z analizowanych projektów  jest obiecujący. Wśród nich są producenci paneli fotowoltaicznych, inteligentnych lamp LED, systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu, spółka dostarczająca rozwiązania dla intralogistyki oparte na autonomicznych robotach mobilnych, a także firma specjalizująca się w rozwiązaniach typu energy efficiency. Spółki zaprezentują się gronie ekspertów grupy PGNiG podczas zaplanowanego na II kwartał br. Pitch Day.

– Zgłosiło się do nas wiele perspektywicznych spółek, które mogą wnieść wartość dodaną do branży poszukiwawczo-wydobywczej i energetycznej. Już za kilka tygodni najciekawsze z nich zaprezentują się podczas Pitch Day. Będzie to także okazja do dyskusji ekspertów, m.in. z GK PGNiG z przedstawicielami spółek, które przeszły etap preselekcji, a następnie wstępnej weryfikacji merytorycznej. Braliśmy pod uwagę kryteria strategiczne, ale także sytuację ekonomiczną i potencjał rynkowy potencjalnych inwestycji mówi Małgorzata Piasecka, Prezes PGNiG Ventures.

Po Pitch Day spółki przejdą przez usystematyzowany proces decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególne komitety inwestycyjne.

Pierwsza ze spółek, która przeszła etap preselekcji i wstępnej analizy merytorycznej to firma specjalizująca się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych. Rozpatrywana spółka jest pionierem w projektowaniu oraz doświadczonym producentem paneli fotowoltaicznych.

Kolejna firma to producent inteligentnych lamp LED, specjalizujący się w zaawansowanych technologiach wspomagania wzrostu roślin w uprawach szklarniowych. Zbudowana przez spółkę aplikacja współpracująca z szeregiem czujników w połączeniu z lampami tworzy spójny system, pozwalający na sprawne planowanie oraz zarządzanie produkcją szklarniową, wpływając jednocześnie na efektywne oraz niższe zużycie energii elektrycznej.

Kolejna interesująca firma to spółka dostarczająca rozwiązania dla intralogistyki oparte na autonomicznych robotach mobilnych stosowanych w celu optymalizacji procesów logistycznych w produkcji. Rozwiązania te są wdrażane w branży motoryzacyjnej w Polsce i Czechach, a firma realizuje plan ekspansji w Europie.

Eksperci PGNiG Ventures pogłębiają także analizę spółki, która dostarcza rozwiązania typu energy efficiency, czyli opomiarowanie, analitykę danych i automatyczne sterowanie dla klientów biznesowych, przemysłowych i samorządów. Ofertę firmy uzupełnia fotowoltaika, oferowana  jako  kompleksowa usługa począwszy od projektu, przez montaż aż do uruchomienia instalacji. Rozwiązania mogą być wykorzystywane w obrębie całego łańcucha wartości przedsiębiorstwa sektora energetycznego.

Ostatnią, zakwalifikowaną do tego etapu spółką jest producent systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu IDS (intrusion detection system). Spółka specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie w sieciach przemysłowych oraz środowiskach systemów SCADA dla przedsiębiorstw z infrastrukturą krytyczną i pozostałych zakładów przemysłowych.

Strategia inwestycyjna PGNiG Ventures zakłada angażowanie się w firmy będące w fazie rozwoju, ale przed dynamicznym wzrostem, posiadające zweryfikowany model biznesowy. W gronie potencjalnych spółek portfelowych są podmioty z Polski i pozostałych państw zwłaszcza z obszaru OECD. Fundusz będzie obejmować udziały mniejszościowe w spółkach, co pozwoli dotychczasowym właścicielom decydować o kluczowych kierunkach rozwoju. Maksymalne zaangażowanie w jeden podmiot, w dwóch rundach finansowania, wynosi 15 mln zł, a przewidywany okres inwestycji to 3-7 lat. W perspektywie kilku lat wartość kapitału PGNiG Ventures ma sięgnąć 100 mln zł. 

Źródło: PGNiG Ventures

Działy

Reklama