Ciepłownictwo

Rekordowe przyłączenia w PGE Energia Ciepła w 2019 r.

W 2019 r. w 13 miastach, w których PGE Energia Ciepła oraz jej spółki zależne prowadzą działalność, do miejskich sieci ciepłowniczych przyłączone zostały budynki o zapotrzebowaniu na ciepło 239,9 MWt. To o 60,1 MWt więcej niż spółka zakładała w planie na 2019 r., a także o 43,4 MWt więcej niż w 2018 r. Wielkość nowo zrealizowanych przyłączeń w minionym roku porównać można do przyłączenia do ciepła sieciowego miasta wielkości Gorzowa Wielkopolskiego (125 tys. mieszkańców).

– Na rynkach, na których jesteśmy wytwórcami ciepła przyłączyliśmy budynki o zapotrzebowaniu na ciepło 199,5 MWt. Natomiast tam gdzie oprócz wytwarzania również dostarczamy ciepło, przyłączyliśmy 40,4 MWt. Potwierdza to naszą pozycję lidera branży ciepłowniczej w Polsce, ale jednocześnie wymaga od nas ciągłego zaangażowania i dalszego rozwoju w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła.

Na rynku pierwotnym PGE Energia Ciepła podłączyła nieruchomości o zapotrzebowaniu na moc cieplną 173,5 MWt (73% wszystkich podłączeń), natomiast na rynku wtórnym, czyli w obiektach, które zamieniły zasilanie w ciepło na miejską sieć ciepłowniczą – 66,4 MWt.

– Dane o nowych przyłączeniach w minionym roku wskazują na to, że wzrasta świadomość mieszkańców miast w kwestii ekologicznego ciepła z sieci. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost zapotrzebowania na ciepło z sieci miejskiej. Aby poprawić efektywność energetyczną systemów stale inwestujemy w rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych – dodaje Przemysław Kołodziejak.

Podsumowanie przyłączeń w lokalizacjach

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w minionym roku realizowały zarówno rekordowe przyłączenia do miejskich sieci ciepłowniczych, jak i modernizacje, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W 2019 r. tylko elektrociepłownia w Krakowie zrealizowała rekordową liczbę 217 projektów w zakresie rozwoju rynku ciepła. Przełożyło się to na dodatkowe 75 MW mocy cieplnej, czyli tyle ile jest potrzebne, aby zapewnić komfort cieplny mieszkańcom Nowego Sącza, który zamieszkuje 85 tys. osób. W Trójmieście, Rumi i Kosakowie 650 budynków zostało w minionym roku przyłączonych do sieci ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Z kolei 130 obiektów o łącznym zapotrzebowaniu na moc 63,76 MWt zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej na terenie Wrocławia i Gminy Siechnice. Dwie trzecie z nich to nowo powstałe obiekty.

Elektrociepłownia Zielona Góra w 2019 r. przyłączyła do sieci ciepłowniczej 67 obiektów o zapotrzebowaniu na ciepło aż 13,1 MWt. Podobnie w Toruniu, gdzie aż 60 budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 11,5 MWt, zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim przyłączyła w ubiegłym roku do miejskiej sieci ciepłowniczej 13 nowych obiektów o łącznym zapotrzebowaniu 3,7 MWt. Jednocześnie prowadzi od wielu lat program likwidacji piecyków gazowych. Natomiast Elektrociepłownia w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła, w 2019 r. sprzedała prawie 2 mln GJ energii cieplnej.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama