Ciepłownictwo

GAZ-SYSTEM: umowa z Elektrociepłownią Czechnica podpisana

Spółka zawarła z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. umowę na przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku gazowo-parowego. To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla Wrocławia i okolic. Obecnie energia jest tam produkowana podczas spalania węgla i biomasy.

Umowa zakłada budowę gazociągu o dwóch średnicach: 500 mm (ok. 4,7 km) oraz 300 mm (ok. 6,5 km) wraz ze światłowodem oraz stacji gazowej. Gazociąg połączy realizowaną przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., nową Elektrociepłownię Czechnica z istniejącą infrastrukturą GAZ-SYSTEM.

Inwestycja została zaprojektowana na terenie trzech gmin: Oława, Domaniów oraz Siechnice. W większości trasa planowanego gazociągu przebiegać będzie wzdłuż istniejącej infrastruktury gazowej. Ograniczy to ingerencję w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do niezbędnego minimum.

– Przyłączenie elektrociepłowni Czechnica do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM to kolejny projekt, uwzględniający wykorzystanie gazu dostarczanego za pośrednictwem Terminalu LNG oraz gazociągu Baltic Pipe. Z naszą pomocą elektrociepłownia będzie mogła skorzystać z bardziej przyjaznego dla środowiska paliwa, jakim jest gaz ziemny – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Zmiana źródła zasilania na blok gazowo-parowy znacząco przyczyni się do redukcji emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Dzięki zastosowaniu technologii opartej na spalaniu gazu poprawi się jakość powietrza w regionie. Dodatkowe korzyści to mniejszy ruch samochodowy, ponieważ ustaną dostawy węgla i biomasy do istniejącej Elektrociepłowni Czechnica. Zostanie również wyeliminowany problem składowania odpadów, powstałych w procesie spalania paliw stałych.

– Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Krajowy System Elektroenergetyczny zyska energię pochodzącą z niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, spełniających kryterium emisyjności znacznie poniżej 550 kg CO2/MWh wymaganych przez Unię Europejską.  Początek eksploatacji nowego bloku gazowo – parowego o łącznej mocy ok. 320 MWt zasilanych „błękitnym paliwem” planowany jest na 2023 r. – powiedział Paweł Szczeszek, Prezes KOGENERACJI. – Ostateczna decyzja inwestycyjna uzależniona jednak jest od pozyskania finansowania z nowego systemu wsparcia kogeneracji oraz środków z innych instrumentów pomocowych – dodał Paweł Szczeszek.

Technologia oparta na spalaniu gazu poprawi jakość powietrza w regionie. Wyeliminowana zostanie emisja ze spalania paliw stałych, znikną również uciążliwości związane z obsługą zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama