Edukacja

Energa dba o rozwój kadry energetyków

Energa dba o kształcenie kadry technicznej przygotowującej się do pracy w energetyce. W Ostrołęce spółka eksploatująca Elektrownię B współpracuje ze szkołą zawodową – m. in. wspomaga w wyposażeniu nowoczesnej pracowni dla klas o profilu Technik Energetyk.

Energa Elektrownie Ostrołęka SA w imieniu Fundacji ENERGA przekazała sprzęt komputerowy do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce oraz odzież ochronną dla uczniów klas patronackich. W placówce oświatowej, w ramach współpracy, realizowany jest projekt  wykonania oraz wyposażenia pracowni warsztatowej dla klas o profilu Technik Energetyk. Celem tych działań jest zniwelowanie luki pokoleniowej i kompetencyjnej w branży energetycznej oraz zapewnienie  w przyszłości wykwalifikowanych kadr do spółek Grupy Energa.

Energa Elektrownie Ostrołęka SA objęła opieką oddział szkolny kształcący w zawodzie Technik Energetyk. W ub. r. Elektrownia Ostrołęka B ufundowała stypendium dla ucznia klasy patronackiej za najlepsze wyniki w nauce, natomiast 5 marca br., spółka przekazała 21 zestawów komputerowych oraz 41 kompletów odzieży ochronnej do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce.

W ramach współpracy ze szkołą przekazaliśmy sprawnie działające komputery, które pozwolą uczniom nabyć kompetencje i umiejętności dostosowane do potrzeb rynku pracy – powiedział Leszek Kowalski, Prezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA. – Zapewniliśmy również uczniom klas patronackich odzież ochronną, aby  młodzi ludzie mogli w sposób bezpieczny zdobywać wiedzę przekazywaną podczas ćwiczeń praktycznych – dodał.

Powstaje nowoczesna pracownia

Dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia oraz przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Energa objęła mecenatem realizację projektu pracowni eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej zlokalizowanej w budynku ZSZ nr 3. Realizacja projektu planowana jest pod koniec marca 2020 r.

Zależy nam, aby uczniowie opuszczając mury naszej szkoły, posiadali wiedzę i umiejętności do wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Energi uczniowie klas energetycznych  będą mogli zdobywać wiedzę praktyczną w pełni przystosowanej i wyposażonej w niezbędny sprzęt pracowni technicznej nauki zawodu – mówi Anna Dudzic, p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce.

Luka pokoleniowa i kompetencyjna

W ostatnich latach nie tylko w sektorze energetycznym, ale również w innych gałęziach przemysłu zaobserwowano proces starzenia się kadry pracowniczej. Z roku na rok, coraz bardziej uwidaczniają się dysproporcje w strukturze wiekowej.

– W Elektrowni Ostrołęka B proces przygotowania pracownika na stanowiskach produkcyjnych trwa od 9 miesięcy a nawet do 3 lat, dlatego zależy nam, aby przyszły pracownik miał już podstawy, które można rozwijać. I takie podstawy z pewnością będą mieli absolwenci klasy o profilu energetycznym – wyjaśnia Katarzyna Kamińska, Wiceprezes Energa Elektrownie Ostrołęka SA.

Od wielu lat Grupa Energa angażuje się w ważne inicjatywy społeczności lokalnej, kładąc szczególny nacisk na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Wspiera również projekty związane z rozwojem rynku pracy. Jako jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych inwestuje w edukację przyszłych energetyków i elektromonterów, współpracując z lokalnymi uczelniami i szkołami. Oferuje staże, stypendia i dofinansowanie zakupu sprzętu treningowego. Głównym celem podejmowanych działań jest zwiększenie dostępności wykwalifikowanych kadr, poprzez kształcenie przyszłych pracowników na kierunkach związanych z energetyką oraz budowanie wizerunku Grupy Energa, jako atrakcyjnego pracodawcy wśród wykwalifikowanych pracowników.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama