News » Minister Tobiszowski w Katowicach: Górnictwo w procesie…

Minister Tobiszowski w Katowicach: Górnictwo w procesie transformacji – czyli wyzwania, szanse i możliwości branży

15 Maj 2019 Możliwość komentowania Minister Tobiszowski w Katowicach: Górnictwo w procesie transformacji – czyli wyzwania, szanse i możliwości branży została wyłączona Share 'Minister Tobiszowski w Katowicach: Górnictwo w procesie transformacji – czyli wyzwania, szanse i możliwości branży' on Facebook Share 'Minister Tobiszowski w Katowicach: Górnictwo w procesie transformacji – czyli wyzwania, szanse i możliwości branży' on Email Share 'Minister Tobiszowski w Katowicach: Górnictwo w procesie transformacji – czyli wyzwania, szanse i możliwości branży' on Print Friendly

Polskie górnictwo w ciągu ostatnich latach podlega ogromnej presji. Z jednej strony musieliśmy ratować kopalnie od bankructwa, oddłużać je i restrukturyzować, z drugiej strony trzeba nadążać za procesami rynkowymi jak efektywność, innowacyjność, bezpieczeństwo, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz coraz większe unijne obostrzenia klimatyczne – powiedział Wiceminister Energii Grzegorz Tobioszowski podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 14 maja 2019 r.

Do tej złożonej sytuacji należy dodać również fakt, że węgiel jest dla naszej energetyki stabilizatorem i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Trudno jest pogodzić wszystkie okoliczności i interesy zainteresowanych stron, zwłaszcza, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmierza w kierunku odejście od węgla i podwyższenia redukcji emisji dwutlenku węgla. – Pamiętajmy, że Polska w ostatnich latach zrobiła duży postęp w tej dziedzinie i nadal ponosi ogromne koszty transformacji energetycznej – podkreślił Wiceminister Tobiszowski. Dodał, że realizacja restrykcyjnej polityki klimatycznej UE może przełożyć się na konkurencyjność i rozwój gospodarki oraz przenoszenie miejsc pracy w inne rejony świata. – Bez względu na wspólne cele klimatyczne państw członkowskich UE nie możemy jednak zapominać o tym, że poszczególne kraje mają różne punkty wyjścia na swojej drodze do transformacji energetycznej – powiedział Wiceminister.

Wiceminister Tobiszowski przypomniał, że w odpowiedzi na te oczekiwania, Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji długo oczekiwany projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r”. – Prezentuje on transformację energetyki w sposób ewolucyjny, zrównoważony gospodarczo i odpowiedzialny społecznie – zaznaczył. W ramach dywersyfikacji energy mix, dokument przewiduje stopniowe, procentowe zmniejszanie udziału węgla (kamiennego i brunatnego) w produkcji energii elektrycznej z obecnych ok. 77% do ok. 60% w 2030 r. Natomiast wolumen wykorzystania węgla kamiennego (ponad 30 mln t/rocznie), do produkcji energii elektrycznej (ok. 70 TWh) pozostanie na stabilnym poziomie.

Minister Tobiszowski: transformacja regionów górniczych to ważne wyzwanie przyszłości

Polska jest w grupie wielu krajów dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji regionów górniczych. Jednak tylko u nas ten problem występuje na tak dużą skalę, dlatego tak ważne jest wsparcie UE i wykorzystanie środków na zmianę tych terenów w nowoczesne ośrodki gospodarcze – powiedział Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski podczas sesji poświęconej regionom górniczym w Europie. Wydarzenie odbyło się 14 maja 2019 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zdaniem Wiceministra Tobiszowskiego unijne wsparcie transformacji regionów górniczych odgrywa istotną rolę dla osiągnięcia coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej.

Część, spośród 41 regionów węglowych zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w 12 państwach członkowskich Unii Europejskiej, została uznana za tzw. regiony pilotażowe, a więc te, którym należy poświęcić w pierwszej kolejności szczególną uwagę. W Polsce należy do nich Województwo Śląskie, jako największy region górniczy we Wspólnocie.

Wiceminister Tobiszowski przypomniał, że projekty wsparcia dla regionów górniczych dotyczą trzech głównych obszarów: restrukturyzacji regionów górniczych, prac badawczo-rozwojowych w zakresie czystych technologii węglowych oraz zagospodarowania terenów inwestycyjnych likwidowanych kopalń w taki sposób by mogły one zostać wykorzystane dla nowych gałęzi przemysłu. – Regiony górnicze stoją przed ogromnymi wyzwaniami transformacji ekonomicznej, społecznej, jak i kulturowej. To obszary, na których duży odsetek mieszkańców pracuje w sektorach uzależnionych od węgla i charakteryzujących się wysoką emisyjnością – wyjaśnił. Dodał, że ograniczanie wydobycia węgla lub zamykanie kopalń naraża społeczności na duże bezrobocie. W tej sytuacji rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych zielonych technologii i przekwalifikowanie pracowników wymaga dużych nakładów. – Wsparcie UE może to umożliwić i znacznie przyspieszyć – zaznaczył.

Źródło: Ministerstwo Energii

Wpis został opublikowany 15 Maj 2019 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć