Emisje, CO2 » Polacy uznają wiodącą rolę Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu…

Polacy uznają wiodącą rolę Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, ale domagają się większego zaangażowania władz państwowych

16 Maj 2019 Możliwość komentowania Polacy uznają wiodącą rolę Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, ale domagają się większego zaangażowania władz państwowych została wyłączona Share 'Polacy uznają wiodącą rolę Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, ale domagają się większego zaangażowania władz państwowych' on Facebook Share 'Polacy uznają wiodącą rolę Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, ale domagają się większego zaangażowania władz państwowych' on Email Share 'Polacy uznają wiodącą rolę Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, ale domagają się większego zaangażowania władz państwowych' on Print Friendly

Szósta partia wyników ankiety EBI dotyczącej klimatu wskazuje, że Polacy uważają Unię Europejską za najważniejszy podmiot publiczny zaangażowany w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jednocześnie wyniki te dają wyraźny sygnał, że dotychczasowe działania władz centralnych i samorządowych nie spełniają oczekiwań polskich obywateli.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) opublikował we współpracy z globalną pracownią badania opinii publicznej YouGov szóstą i ostatnią partię wyników ankiety EBI badającej nastroje obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. Najnowsze wyniki dotyczą oczekiwań obywateli wobec UE w związku z przeciwdziałaniem zmianie klimatu oraz preferowanych przez nich strategii w tym zakresie.

Jak wynika z ankiety, Polacy uważają, że Unia Europejska jest najważniejszym podmiotem publicznym zaangażowanym w przeciwdziałanie zmianie klimatu, a jej wysiłki przynoszą większe skutki niż wysiłki władz państwowych i samorządowych. Ponadto zdaniem 64% Polaków UE wspiera ich w działaniach i postawach sprzyjających ochronie klimatu. Odsetek ten jest o 29 punktów procentowych wyższy niż w przypadku władz centralnych (35%) i o23 punkty procentowe wyższy niż w przypadku samorządów lokalnych (41%). Nastroje w Polsce są znacznie bardziej pozytywne niż w całej Europie, gdzie zaledwie 27% ankietowanych uważa, że Unia Europejska wspiera ich wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu.

Jednocześnie Polacy są mniej zadowoleni ze skuteczności działań na rzecz klimatu podejmowanych przez instytucje publiczne. Zaledwie 42% ankietowanych uważa, że wysiłki Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu faktycznie przynoszą skutki. Jeszcze surowiej oceniane są w Polsce inne podmioty publiczne: działania władz państwowych pozytywnie oceniło zaledwie 25% uczestników badania. Warto przy tym zauważyć, że opinie na ten temat różnią się znacznie w zależności od wieku respondentów – oceny wystawiane przez młodsze pokolenie są bardziej pozytywne. Działania podejmowane przez UE uważa za skuteczne 48% obywateli w wieku 18–34 lat, natomiast w kategorii wiekowej 55+ zdanie to podziela jedynie 37% Polaków.

W odpowiedzi na pytanie o trzy najważniejsze działania na rzecz klimatu, które podjęliby, gdyby stanęli na czele rządu, 39% Polaków wybrałoby powstrzymanie do 2025 r. procesu wylesiania, a 38% starałoby się doprowadzić do tego, aby do 2025 r. wszystkie nowe instalacje przemysłowe charakteryzowały się niskim poziomem emisji CO2. Wylesianie należy również do problemów najczęściej wymienianych przez pozostałych mieszkańców Europy.

Na poziomie regionalnym 42% Europejczyków i 41% Chińczyków w pierwszej kolejności zajęłoby się powstrzymaniem wylesiania do 2025 r., natomiast dla 30% obywateli Stanów Zjednoczonych najważniejszym priorytetem byłoby doprowadzenie do tego, aby do 2050 r. 100% energii elektrycznej było wytwarzane ze źródeł odnawialnych.

Emma Navarro (wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochronę środowiska) podsumowała wnioski z ankiety EBI dotyczącej klimatu następująco: „Najnowsze wyniki ankiety EBI dotyczącej klimatu podkreślają duże oczekiwania obywateli wobec Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Potwierdza to wiodącą rolę, jaką EBI ma do odegrania w tej kwestii, a także odpowiedzialność, jaką ponosi jako bank finansujący realizację unijnej polityki klimatycznej oraz największy na świecie wielostronny podmiot finansujący projekty na rzecz klimatu. Wcześniejsze wyniki ankiety jednoznacznie wskazały na duże zaangażowanie obywateli przy jednoczesnej konieczności zwiększenia wysiłków na rzecz klimatu ze strony sektora prywatnego. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, zamierzamy nadal zwiększać inwestycje i przyciągać prywatnych inwestorów, aby przyspieszyć transformację naszych społeczeństw w kierunku bardziej ekologicznych modeli rozwoju oraz pomóc w realizacji porozumienia paryskiego”.

Pierwsze decyzje strategiczne, jakie polscy obywatele podjęliby, gdyby stanęli na czele rządu:

 • Powstrzymanie do 2025 r. procesu wylesiania (poprzez inwestowanie w walkę z wylesianiem w skali globalnej) – 39%
 • Doprowadzenie do tego, aby do 2025 r. wszystkie nowe instalacje przemysłowe charakteryzowały się niskim poziomem emisji CO2 – 38%
 • Doprowadzenie do tego, aby do 2050 r. 100% energii elektrycznej było wytwarzane ze źródeł odnawialnych – 38%
 • Wprowadzenie do 2020 r. zakazu stosowania plastikowych torebek na zakupy – 26%
 • Wprowadzenie do 2020 r. bezpłatnych usług transportu publicznego – 25%
 • Zaprzestanie wytwarzania energii elektrycznej z węgla do 2025 r. – 24%
 • Inwestowanie w badania mające na celu eliminowanie CO2 i planowanie działań w tym zakresie – 23%
 • Zagwarantowanie, że dzięki remontom do 2050 r. wszystkie dotychczasowe budynki będą charakteryzować się (niemal) zerowym zużyciem energii – 19%
 • Zagwarantowanie, że do 2020 r. wszystkie nowe budynki będą charakteryzować się (niemal) zerowym zużyciem energii – 13%
 • Zaprzestanie produkcji samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi do 2030 r. – 11%
 • Żadna z powyższych odpowiedzi – 1%
 • Nie ma żadnej zmiany klimatu – 1%
 • Nie wiem – 4%

Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny

Wpis został opublikowany 16 Maj 2019 w następujących kategoriach: Emisje, CO2, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć