Polecamy

Polecamy

Mobilność elektryczna szansą na redukcję emisji zanieczyszczeń w sektorze transportu kołowego

W ciągu ostatnich dziesięcioleci na całym świecie podejmowane są starania mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i ochronę atmosfery przed szkodliwymi skutkami emisji gazów cieplarnianych. Jednym z sektorów, który w znacznym stopniu przyczynia się do zatruwania środowiska i na którym skupiają się działania organów rządzących globalnych gospodarek, jest transport. Transport jest nieodłącznym elementem rozwoju gospodarczego […]

Przedsiębiorcy OZE wygrywają w arbitrażu międzynarodowym

W naszej ocenie nowelizacja ustawy o OZE zdaje się być wymierzona w konkretnych przedstawicieli branży. To właśnie dla zabezpieczenia inwestorów przed tego rodzaju działaniami władzy publicznej został zawarty traktat ETC. Dotychczasowa praktyka, nie tylko z Hiszpanii, pokazuje, że jest to skuteczny instrument prawny. 14 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach […]

Wpływ współspalania gazu składowiskowego na sprawność układu mikrokogeneracyjnego z gazowym silnikiem tłokowym

Gaz składowiskowy, będący produktem ubocznym dekompozycji materii na składowisku odpadów, stanowi gaz palny, charakteryzujący się wysoką zawartością metanu w porównaniu z innymi gazami procesowymi. W jego skład wchodzą także substancje inertne i toksyczne, w zmiennych udziałach. Z tego względu jego zagospodarowanie może być obligatoryjne, a energetyczne wykorzystanie może przynieść szereg korzyści. W celu określenia wpływu […]

Porównawcze analizy ekonomiczne turbin wiatrowych

Dywersyfikacja źródeł energii należy do kluczowych założeń rozwoju krajowej gospodarki energetycznej. Ze względu na nacisk kładziony na wdrażanie technologii wiatrowych przedstawiono analizy ekonomiczne, w których wykorzystano model turbiny Wind to Energy o mocy 2 MW. Przybliżono jej parametry techniczne oraz charakterystyczne prędkości. Wybrano lokalizację turbiny, zarówno morską, jak i lądową, ze względu m.in. na istniejące […]

Kogeneracja – szanse na rozwój. Rozmowa ze Sławomirem Burmannem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i zarządzania majątkiem, Veolia Energia Łódź S.A.

Panie dyrektorze, jakie regulacje prawne powinny się pojawić dla rozwoju kogeneracji? Obecnie wsparcie elektrociepłowni związane jest ze sprzedażą czerwonych certyfikatów – w przypadku takich źródeł jakimi zarządza Veolia w Łodzi i Poznaniu. Ten rodzaj wsparcia będzie obowiązywał tylko do końca 2018 r. Wobec tego branżowe organizacje ciepłownicze rozmawiają z rządem w sprawie zasad systemu wsparcia […]

Ukraina: Rekordowy rok Naftohazu

3 lutego państwowy koncern Naftohaz opublikował bazowe dane za 2016 r. Po raz pierwszy w historii Ukraina nie kupowała gazu bezpośrednio z Rosji, redukując w ten sposób import o 32% i opierając się całkowicie na dostawach z kierunku europejskiego (11,1 mld m3) oraz wydobyciu krajowym (20,1 mld m3). W tym okresie przedsiębiorstwo wpompowało także najmniej […]

Polska elektrownia atomowa. Jak polski program jądrowy się zatrzymuje?

Przed planowaną na poniedziałek (30.01.2017) konferencją, mobilizującą polskie środowisko przemysłowe pod hasłem „polski przemysł dla elektrowni jądrowej”, słychać było w quasi-oficjalnych wypowiedziach Ministra Energii przekazy, że program energetyki jądrowej zostaje wstrzymany. Z kolei na wczorajszej konferencji usłyszeliśmy, że ponownie za kwartał zostanie określony „model finansowania” elektrowni jądrowej – komentuje prof. Konrad Świrski. Brak środków finansowych […]

Budowa EJ – dźwignią rozwoju polskiego przemysłu

Zorganizowana przez Ministerstwo Energii konferencja „Promieniujemy na całą gospodarkę – Polski przemysł dla elektrowni jądrowej” wykazała, że polski przemysł jest dobrze przygotowany do udziału w budowie polskich elektrowni jądrowych, a nakłady finansowe na budowę w większości pozostaną w kraju, przyczyniając się do rozwoju technologicznego i podniesienia konkurencyjności międzynarodowej polskich firm pracujących dla energetyki. Już przy […]

Gazociąg OPAL: kontrowersje dotyczące zasad wykorzystywania i kwestia bezpieczeństwa dostaw

Rekordowym w ostatnich tygodniach wolumenom przesyłu gazu rurociągami OPAL i Nord Stream towarzyszą kontrowersje dotyczące zasad wykorzystywania przepustowości gazociągu OPAL. Długo utrzymywała się niepewność co do faktycznej treści decyzji Komisji Europejskiej z końca października 2016 r., której pełen tekst opublikowano 9 stycznia 2017 r. Uwidoczniły się zarówno sprzeczne interesy firm i państw dotyczące sposobu wykorzystywania […]

Klastry energii z perspektywy wdrożenia nowego modelu rynku opartego na funkcjonowaniu mikrosieci

Od pewnego czasu obserwuje się niesłabnące zainteresowanie układami generacyjnymi zaliczanymi do kategorii rozproszonych źródeł energii, szczególnie tymi, które bazują na odnawialnych źródłach energii elektrycznej. Rośnie również zainteresowanie mechanizmami magazynowania tej energii, a także systemami zarządzania popytem, w których to odbiorcy końcowi zarówno przemysłowi jak i indywidualni są aktywnie włączani w procesy bilansowania. Stąd coraz częściej […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć