Technologie

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki bierze udział w Forum Współpracy Dozorowej

Podczas spotkania RCF (ang. Regulatory Cooperation Forum) Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) uzgodniła plan współpracy szkoleniowej z zagranicznymi dozorami z takich krajów jak USA, Kanada i Finlandia.

W dniach 25-28 czerwca delegacja PAA z prezesem Andrzejem Głowackim na czele uczestniczyła w spotkaniu Forum Współpracy Dozorowej w Wiedniu, które skupia kraje przygotowujące się do uruchomienia energetyki jądrowej oraz kraje dzielące się doświadczeniem i wiedzą w zakresie nadzoru nad elektrowniami jądrowymi. Spotkanie RCF posłużyło do omówienia stanu przygotowań poszczególnych dozorów jądrowych do licencjonowania energetyki jądrowej oraz możliwych form współpracy. PAA przedstawiła potrzeby szkoleniowe związane z wzmacnianiem kadr zatrudnionych na potrzeby realizacji zadań dozorowych w Programie polskiej energetyki jądrowej i uzyskała deklaracje współpracy ze strony zagranicznych partnerów, w tym Komisji Dozoru Jądrowego USA, Kanadyjskiej Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego oraz Fińskiego Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego.

Rola RCF

Forum Współpracy Dozorowej RCF zostało powołane z inicjatywy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jego celem jest wsparcie organów dozoru jądrowego z krajów planujących uruchomienie energetyki jądrowej przez kraje z zaawansowanymi programami jądrowymi.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

Działy

Reklama