Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

PGE Dystrybucja podpisała deklarację „Unia Biznesu na rzecz realizacji Europejskiej Stolicy Kultury 2029”

Największy Operator Systemu Dystrybucyjnego w Polsce i jednocześnie największy pracodawca w województwie lubelskim, wspiera starania miasta Lublin w uzyskaniu tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2029”. W tym celu PGE Dystrybucja podpisała specjalną deklarację, która przyczyni się to do zacieśnienia współpracy z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami kultury.

PGE Dystrybucja dostarcza energię elektryczną do blisko 6 mln Klientów na a nasze sieci przesyłowe obejmują ponad 40% Polski. Jesteśmy jednocześnie największym pracodawcą w regionie lubelskim. Zatrudniamy prawie 1400 pracowników, którzy codziennie realizują to ogromnie ważne, ale i złożone zadanie, jakim jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii do naszych klientów. Odpowiedzialność za nasz region rozumiemy jednak kompleksowo, dlatego jesteśmy obecni w życiu lokalnych społeczności na terenie naszej działalności. Podpisana deklaracja o współpracy to naturalna konsekwencja naszego zaangażowanie w rozwój gospodarczy i kulturowy Lubelszczyzny – powiedział Jacek Drozd, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

W czwartek, 20 czerwca br. w przedstawiciele lubelskich przedsiębiorców podpisali deklarację, której celem jest wypracowanie i podejmowanie wspólnych działań w zakresie kultury i biznesu. Współpraca ta ma za zadanie wsparcie miasta Lublin w uzyskaniu wyróżnienia i tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029, do którego pretendują także Bielsko – Biała, Katowice i Kraków. Podpisana przez blisko 40 przedsiębiorstw deklaracja przyczyni się do zacieśnienia współpracy między miastem a przedstawicielami lokalnych firm. Podejmowane działania mają także służyć rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu Lublina.

PGE Dystrybucja od lat związana jest z Lublinem – tu znajduje się siedziba zarządu spółki oraz centrala lubelskiego oddziału. Firma wspiera lokalne inicjatywy poprzez działania sponsoringowe oraz darowizny, jednocześnie realizując plany rozwoju swojej infrastruktury, by zagwarantować stabilne dostawy energii elektrycznej dla swoich odbiorców.

Spółka szuka najbardziej efektywnych rozwiązań, które wspierają transformację energetyczną, nawiązując współpracę z lokalnymi podmiotami z branży elektroenergetycznej. Dla ułatwienia podejmowania współpracy i zachowania transparentności zasad nawiązywania relacji biznesowych, spółka organizuje spotkania w ramach „Strefy PGE Dystrybucja dla Wykonawców” takie jak: warsztaty dla potencjalnych partnerów biznesowych czy specjalną przestrzeń w czasie lubelskich Targów Energetics.

PGE Dystrybucja podejmuje również współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi poprzez m.in. cykliczne spotkania przedstawicieli spółki z przedstawicielami samorządów. Celem Forum Energetycznych jest prowadzenie dialogu, wymiana stanowisk, opinii i informacji między operatorem systemu dystrybucyjnego a lokalnymi władzami i urzędnikami.

Źródło: PGE Dystrybucja SA

Działy

Reklama