Elektroenergetyka

Prezes Zarządu Enei Operator Marek Szymankiewicz, został Wiceprezesem Zarządu PTPiREE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wyłonił ze swojego grona drugiego Wiceprezesa, którym został Marek Szymankiewicz, Prezes Zarządu Enei Operator. W Zarządzie PTPiREE zasiada także Bogumiła Strzelecka, Wiceprezes Enei Operator, która pełni funkcję członka Zarządu Towarzystwa.

Podczas XLII Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, które odbyło się 17 czerwca br. w Warszawie, wybrano na stanowisko Prezesa Towarzystwa Macieja Mroza – Wiceprezesa Zarządu Tauron Dystrybucji, dotychczasowego członka Zarządu PTPiREE. Pierwszym Wiceprezesem PTPiREE od 15 maja br. jest Robert Stelmaszczyk, Prezes Stoen Operator. Funkcję drugiego Wiceprezesa powierzono Markowi Szymankiewiczowi.

Marek Szymankiewicz jest magistrem inżynierem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, specjalność: elektrotechnika. Dodatkowo ukończył Studium Menadżerskie w Wielkopolskiej Szkole Biznesu oraz Studium: Zarządzanie Obrotem Energii Elektrycznej w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Od 1993 r. związany z poznańską energetyką. Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier ds. Programowania Pracy Sieci. Następnie piastował funkcje kierownicze i zarządcze. W latach 2001-2002 był członkiem zarządu ds. handlowych Energetyki Poznańskiej S.A., a w okresie 2003-2006 Prezesem Zarządu EnergoPartner Sp. z o.o. – jednej z pierwszych spółek zajmujących się hurtowym obrotem energią elektryczną. Przez 5 lat zarządzał departamentem handlu w Enea S.A., następnie departamentem planowania i rozwoju w Enei Operator. W 2013 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej. Pełnił tę funkcję do grudnia 2021 r. W 2022 r. przyjął stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. Od kwietnia 2024 jest prezesem zarządu Enei Operator.

Maciej Mróz jest doktorem nauk technicznych, absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechnika. Kształcił się również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie ukończył studia Master of Business Administration. Posiada dziewiętnastoletnie  doświadczenie w branży energetycznej. Od 2023 r. w TAURON Dystrybucji zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora. W latach 2021- 2023 w TAURON Zielona Energia sp. z o.o. był wiceprezesem zarządu spółki. Wcześniej w TAURON Dystrybucji – Dyrektorem Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci oraz Dyrektorem ds. Majątku w Oddziałach spółki w Krakowie i Tarnowie.

Robert Stelmaszczyk ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Od marca 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu Stoen Operator Sp. z o.o.. Wcześniej pracował jako Prezes Zarządu Polish Energy Partners S.A. (teraz część firmy Polenergia S.A.), niezależnego producenta energii.

Zarząd PTPiREE obecnie pracuje w następującym składzie: 

1)    Maciej Mróz – Prezes Zarządu PTPiREE, Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucji,

2)    Robert Stelmaszczyk – Wiceprezes Zarządu PTPiREE, Prezes Zarządu Stoen Operator,

3)    Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu PTPiREE, Prezes Zarządu Enei Operator,

4)    Andrzej Cząstkiewicz – Członek Zarządu PTPiREE, Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja,

5)    Piotr Dorawa – Członek Zarządu PTPiREE, p.o. Prezesa Zarządu Energa-Operator,

6)    Jacek Drozd – Członek Zarządu PTPiREE, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja,

7)    Marek Kasicki – Członek Zarządu PTPiREE, Wiceprezes Zarządu Energa-Operator,

8)    Leszek Kosiorek – Członek Zarządu PTPiREE, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucji,

9)    Bogumiła Strzelecka – Członek Zarządu PTPiREE, Wiceprezes Zarządu Enei Operator.

Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o.

Działy

Reklama