Wydarzenia - zapowiedzi

Nuclear Inter Jura 2024: „Renesans nowych projektów jądrowych – w poszukiwaniu nowych podejść do wyzwań prawnych i skuteczności regulacyjnej”

W dniach 03-07 listopada 2024 w Warszawie odbędzie się 25. edycja cyklicznego kongresu INLA (International Nuclear Law Association), który stał się wiodącym międzynarodowym wydarzeniem gromadzącym przedstawicieli administracji publicznej, organów regulacyjnych, organizacji, specjalistów ds. energii jądrowej, prawników, naukowców i innych osób zajmujących się prawem nuklearnym.

Celem Kongresu jest propagowanie badań nad zagadnieniami prawnymi związanymi z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej oraz zachęcanie do wymiany informacji w tym zakresie. Merytoryczna oś wydarzenia skupia się na zagadnieniach, m. in.: bezpieczeństwa jądrowego, prawa ochrony środowiska, odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową i ubezpieczeń w sektorze energetyki jądrowej, ochrony radiologicznej i gospodarki odpadami promieniotwórczymi, finansowania nowych projektów, fizycznej ochrony obiektów jądrowych i transportu materiałów.

W tym roku Nuclear Inter Jura po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, a jego współorganizatorem jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE). Wydarzenie jest szansą na przyciągnięcie uwagi firm z wielu sektorów, świadczących usługi na rzecz branży jądrowej, potencjalnych inwestorów i pracodawców dla rynku krajowego, a także budowania krajowego łańcucha dostaw. To również szansa na pobudzenie do rozwoju nauki, edukacji, organizacji oraz niezbędnych kadr w wymiarze interdyscyplinarnym.

Dyskusja o najlepszych rozwiązaniach dla sektora jądrowego jest szczególnie ważna w dobie naglącej transformacji energetycznej i polskiego programu energetyki jądrowej, który ma być długoterminowym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego i stabilizacji systemu. Nadchodzący Kongres „Nuclear Inter Jura” może odegrać szczególną rolę w kontekście przygotowania podmiotów i instytucji krajowych do wykonywania zadań w ramach tego programu. Realizacja planów transformacji energetycznej nie jest możliwa bez efektywnej współpracy międzynarodowej, partnerstwa biznesowego, stabilnych mechanizmów finansowania, wyszkolenia wyspecjalizowanie kadry oraz społecznej akceptacji dla projektów jądrowych.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://dise.org.pl/en/inter-jura-2024/

Źródło: Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Działy

Reklama