Ciepłownictwo

„Mini ciepłownia geotermalna” w ECO Jelenia Góra

ECO Jelenia Góra zazielenia ciepło systemowe. Lokalne możliwości geologiczne pozwoliły sięgnąć po ciepło geotermalne.  

W porozumieniu z Uzdrowiskiem Cieplice, będącym użytkownikiem odwiertu geotermalnego C-1 na terenie Jeleniej Góry – Cieplice, w 2023 r. spółka ECO Jelenia Góra z Grupy Kapitałowej ECO, zabudowała w obiekcie Uzdrowiska Cieplice przy ul. Ściegiennego 2 węzeł geotermalny – „mini ciepłownię geotermalną” o mocy 200 kW.

– Ideą pracy węzła geotermalnego jest zmiana parametrów wody sieciowej w wymienniku płytowym poprzez wykorzystanie temperatury wody geotermalnej,  użytkowanej przez Uzdrowisko po jej schłodzeniu, do zabiegów leczniczych i w instalacji ciepłej wody – mówi Katarzyna Graboś, Prezes Zarządu ECO Jelenia Góra.

Węzeł geotermalny pozwala na przetworzenie ciepła z wody geotermalnej o strumieniu 6 m3/h i temperaturze 80°C, na cele podgrzania nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej o 5°C w okresie zimowym (70/75°C), a w okresie letnim o 24°C (46/70°C).

Zasada działania węzła odzysku ciepła polega na podgrzewie powrotu wody sieciowej i skierowaniu go do sieci ciepłowniczej. Pomiar ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej odbywa się za pomocą ultradźwiękowego licznika ciepła, który jest podstawą do rozliczeń miedzy Uzdrowiskiem Cieplice a ECO Jelenia Góra.

– Od października 2023 r. do końca lutego 2024 r. wprowadziliśmy do systemu ciepłowniczego blisko 700 GJ zielonej energii – mówi Katarzyna Graboś – a przewidywana ilość ciepła możliwa do pozyskania z wody geotermalnej w miesiącach letnich to ponad 100 GJ na miesiąc.

Ciepło pozyskiwane z wód geotermalnych za pomocą zabudowanych przez ECO Jelenia Góra urządzeń węzła geotermalnego, służących do przetwarzania ciepła, jest nowym źródłem ciepła (OZE) zasilającym sieć ciepłowniczą, a zamontowane w nim urządzenia zapewniają prawidłową i ciągłą współpracę z systemem ciepłowniczym spółki, w celu przesyłu i dystrybucji ciepła na potrzeby jej odbiorców. Obecnie spółka proceduje w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosek o zmianę koncesji w tym zakresie.

Przedstawiciele ECO Jelenia Góra podkreślają, że istnieje możliwość rozbudowy węzła geotermalnego o wysokotemperaturową pompę ciepła, która umożliwi uzyskanie blisko 1,2 MW mocy cieplnej zielonej energii dla systemu ciepłowniczego w Jeleniej Górze.

– Projekt jest rozwojowy, kluczową sprawą pozostaje jednak finansowanie inwestycji w ozowe źródła ciepła jako istotnego kierunku transformacji całego sektora ciepłowniczego – podkreśla Katarzyna Graboś i dodaje, że spółka na pewno skorzysta z każdej możliwości pozyskania środków na ekologiczne inwestycje.

Podstawowe parametry techniczne „mini ciepłowni geotermalnej” w Jeleniej Górze:

· Obliczeniowa moc węzła termalnego to 200 kW
· Strumień wody termalnej 6 m3/h
· Parametry obliczeniowe po stronie wody sieciowej:
– 70/75°C dla okresu zimowego
– 46/70°C dla okresu letniego
· Parametry obliczeniowe po stronie wody geotermalnej:
– 80/75°C dla okresu zimowego
– 80/52°C dla okresu letniego
– 80/60°C dla okresu przejściowego.

Na zdjęciu: Zabudowa odwiertu wody termalnej w Parku Zdrojowym w Cieplicach

Źródło: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Działy

Reklama